Strålevernet varslet 20 timer etter radioaktivt utslipp

Publisert

Statens strålevern ble varslet først 20 timer etter det radioaktive utslippet i Halden mandag.

– Ikke i henhold til det vi forventer, sier Statens strålevern, som har åpnet tilsynssak.

Ved et radioaktivt utslipp i Halden-reaktoren skal Statens strålevern varsles umiddelbart.

– 20 timer er ikke i henhold til det vi forventer og rutinene IFE skal forholde seg til. Derfor har vi nå opprettet en tilsynssak, sier avdelingsdirektør Per Strand.

Strålevernet har også en tilsynssak knyttet til den tekniske svikten ved brenselet for å forsikre seg om at situasjonen er under kontroll.

Målinger Strålevernet gjennomførte ved og rundt IFEs anlegg i Halden tirsdag viste ingen forurensning av radioaktivt jod. Vann- og luftprøver som ble tatt i området, har blitt målt natt til onsdag. Heller ikke disse prøvene inneholder radioaktivt jod.

Lekker fortsatt

Selve lekkasjen er ikke stoppet, men ettersom reaktorhallen er avstengt og hermetisk lukket, så er det ikke lenger noen utslipp til omgivelsene, opplyser IFE.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern sier utslippet av den radioaktive isotopen jod 131 er under utslippsgrensene. Ifølge IFE utgjør utslippet mellom 5 og 8 prosent av tillatt årlig utslipp.

Halveringstiden for radioaktivt jod er åtte dager.

Skjedde under test

Utslippet skjedde i forbindelse med flytting av testbrensel.

– Brenselet skulle flyttes over i en beholder som skulle sveises tett. I forbindelse med den operasjonen skjedde det et utslipp av radioaktivt jod til reaktorhallen, forklarer forskningsdirektør Atle Valseth ved IFE til Halden Arbeiderblad.

Han sier det er for tidlig å slå fast at det dreier seg om menneskelig svikt, men innrømmer at det var en glipp i rutinene at Statens strålevern ikke ble varslet om hendelsen av IFE før tirsdag formiddag.

Halden reaktoren er avstengt i forbindelse med planlagt vedlikehold. Den kommer til å være stengt fram til nyttår. (©NTB)