Her er administrerende direktør Trude Malterud i Norges Televisjon på storskjerm i Høringssal 1 på Stortinget denne uken. Energi- og miljøkomiteen er lutter øre de tre minuttene hun har til rådighet.
Her er administrerende direktør Trude Malterud i Norges Televisjon på storskjerm i Høringssal 1 på Stortinget denne uken. Energi- og miljøkomiteen er lutter øre de tre minuttene hun har til rådighet.

- TV-signaler blir forstyrret av vindturbiner

Norges Televisjon med kritiske innspill i høringen om vindkraft på land.

Publisert Sist oppdatert

Som det har kommet frem i flere saker allerede, var det duket for en høringsrunde om vindkraft på land i Energi- og miljøkomiteen denne uken.

For e-kom-tjenester generelt er det plassering av turbinene og dimensjonene på anlegget som er avgjørende for hvorvidt det vil oppstå forstyrrelser eller ikke.

Blant aktørene som hadde kritiske innspill til Stortingsmelding nr 28, var Norges Televisjon, som har konsesjon for å drifte det nasjonale, digitale bakkenettet for tv-signaler - og dette fungerer også som beredskapsplattform under nasjonale kriser. Administrerende direktør Trude Malterud understreket at de ikke er prinsipielt er motstander mot vindkraft, men innvendte at forvaltningen av vindkraft på land må styrkes.

- Flere steder blir våre tv-signaler forstyrret av utbygde vindkraft - senest er dette avdekket i Vardafjellet i Sandnes. For e-kom-tjenester generelt er det plassering av turbinene og dimensjonene på anlegget som er avgjørende for hvorvidt det vil oppstå forstyrrelser eller ikke. Vi opplever at forvaltningens tilsyn langt på vei ikke er god nok, langet hun ut.

I dag er det installert effekt som energisektoren i hovedsak som det styres etter, og den er kun interessant for denne sektoren isolert sett.

Derfor tok Malterud til orde for at følgende må på plass;

- Tydelige og konkrete konsesjonskrav for å beskytte e-komm tjenester og utredning av forhold til e-kom-signaler må forbedres, også ved endringer. Her må relevante parametre legges til grunn. I dag er det installert effekt som energisektoren i hovedsak som det styres etter, og den er kun interessant for denne sektoren isolert sett, og ikke øvrige interessegrupper i samfunnet - som nettopp forvaltningen skal ivareta, mener hun.

Powered by Labrador CMS