Stortinget er klare til å endre naturgassloven

Publisert

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om endringer i naturgassloven som en følge av tredje energimarkedspakke er nå klar, og det ligger an til at endringene blir vedtatt.

Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG, mens komitemedlemmene fra Senterpartiet og SV sier at de vil stemme imot.

- Nye bestemmelser for regulering av gassmarkedet som følge av tredje energimarkedspakke vil medføre oppgaver for NVE som reguleringsmyndighet for innenlandsk bruk av gass. Samtidig er det norske markedet begrenset i volum og utstrekning, noe som begrenser de administrative konsekvensene, skriver energi- og miljøkomiteen i innstillingen.

Som en del av lovendringen foreslås det at reguleringsmyndigheten skilles ut i en egen enhet.

- På samme måte som i elektrisitetssektoren foreslår departementet at NVEs funksjon som reguleringsmyndighet samles i en egen enhet, «Reguleringsmyndigheten for energi» (RME). Enheten skal opptre uavhengig av NVEs øvrige organisasjon, skriver energi- og miljøkomiteen i innstillingen.

Det er heller ikke forventet at det er mange som vil berøres direkte av lovendringene.

- Departementet vurderer at det i utgangspunktet kun er aktører innenfor rørledningsbasert distribusjon og forsyning av naturgass som berøres av de foreslåtte lovendringene, skriver energi- og miljøkomiteen i innstillingen.

Her kan du laste ned og lese hele innstillingen.