Hele landet
Hele landet

Stor nedgang i fyllingsgraden

Publisert

Ved utgangen av uke 50 var fyllingsgraden i norske magasin 69,2 prosent.

- Fyllingsgraden gjekk ned med 3,1 prosenteiningar mot 2,0 prosenteiningar veka før, skriver NVE i sin ukentlige statusoppgradering for fyllingsgraden i norske vannmagasiner.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2017 er 74,5 prosent.

Hele landet

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 69,2 prosent i forrige uke. Det er 3,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 72,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 73,5 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 69,2 prosent tilsvarer det 56.906 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 73,5 prosent i elspotområde 1. Det er 4,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 77,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 65,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 73,5 prosent tilsvarer det 4.252 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 50 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 72,8 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 75,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 82,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 23.827 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 72,2 prosent i elspotområde 3. Uken før lå fyllingsgraden på 75,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 66,7 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 72,2 prosent tilsvarer det 5.636 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 4 er nå 57,9 prosent fulle. Det er 2,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 60,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 65,2 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 57,9 prosent tilsvarer det 11.216 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 72,4 prosent i elspotområde 5. Det er 3,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 76,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 71,5 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 72,4 prosent tilsvarer det 11.975 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.