Stor interesse for olje- og gassleting på norsk sokkel

Publisert

Regjeringen har fått inn søknader fra 38 forskjellige selskaper om letevirksomhet på den norske kontinentalsokkelen.

Olje- og energiministeren omtaler antallet søknader som «et meget stort antall» i konsesjonsrunden for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. De 38 selskapene utgjør et bredt mangfold – fra de store internasjonale oljeselskapene til de mellomstore selskapene og de mindre leteselskapene. Både antallet selskaper som søkte og det totale antallet søknader er nesten like høyt som i fjorårets rekordrunde, ifølge departementet.

– At oljeselskapene viser så stor interesse for leting på norsk sokkel er viktig for framtidig verdiskaping, arbeidsplasser og statlige inntekter fra Norges største og viktigste næring. Det er derfor svært gledelig at vi også i år har mottatt et meget stort antall søknader fra et bredt mangfold av selskaper, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Oljeselskapene har søkt på 103 blokker – 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet – i årets konsesjonsrunde for såkalt modne leteområder. Utlysningen vakte sterk kritikk fra miljøbevegelsen og deler av den politiske opposisjonen.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområder. Regjeringen tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av neste år.

(©NTB)