Stor etterspørsel etter kurs til vindkraftbransjen

Publisert

Norge står midt i en stor utbyggingsfase for vindkraft, store og små utbygginger finner nå sted over hele landet. Mye aktivitet fører også med seg en del behov, og for oss i AAK Safety merkes dette først og fremst i forbindelse med sikkerhet knyttet til personell som skal jobbe i et vindkraftverk eller med utbyggingen av disse.

Innenfor vindkraft er det GWO-kurs som er opplæringsstandarden for de som skal jobbe i og ved et vindkraftverk. Standarden inneholder blant annet modulene arbeid i høyden, ergonomi, førstehjelp og brann. AAK Safety ble sertifisert etter GWO-standarden (Global Wind Organization) høsten 2017, og kjørte første kurset oktober 2017.

Hvem er deltakerne?

Fagansvarlig for GWO-kurs hos AAK Safety, Amund Amundsen, forteller:

- Vi har kjørt kurs jevnt og trutt gjennom vinteren og våren, det er tydelig at det er flere som skal inn i de ulike vindparkene som blir spurt om de har GWO-opplæring. De som er på kurs kommer fra en rekke ulike bedrifter, noen er rene vindkraftteknikere, mens andre er servicepersonell som skal inn å gjøre en jobb i en park. Det være seg nå i en utbyggingsfase, eller i form av årlige vedlikehold. Felles for dem alle er krav til GWO-kurs.

Han fortsetter.

- Med vår kompetanse innen arbeid i høyden, dekkes den delen av våre egne ansatte, i en helt ny kurshall, laget nettopp for disse kursene» forteller Amundsen. På de andre modulene har vi helt siden oppstarten benyttet fagpersoner, som f.eks. brannvesen, fysioterapeuter og ambulansearbeidere. Vi er opptatt av kvalitet og kompetanse, det ivaretar vi gjennom disse.