Subsea Valley søker office- og eventmanager

Subsea Valley søker office- og eventmanager til 80 % stilling (med mulighet for 100% på medium sikt) for snarlig tiltredelse.

Dette er den praktiske motoren i Subsea Valley-administrasjonen og vi er på jakt etter en organisatorisk virvelvind med stålkontroll og evne til å drive ting fremover.

Hva vi tilbyr:

 • Varierte oppgaver som løses i samarbeid med gode, kompetente og engasjerte kolleger
 • Liten, spisset kjerneorganisasjon med bredt nettverk og eksponering
 • Moderne og lett tilgjengelige kontorlokaler i Akerkvartalet på Fornebuporten
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

Viktigste arbeidsoppgaver office:

 1. Medlemsarbeid, herunder

 • Ansvar for medlemsregistrering og praktisk oppfølging (medlemsbistand, årsmøter, fakturering etc)
 • Ansvar for at medlemsdatabase til en hver tid er oppdatert inkl. opp mot CRM
 1. Generelle kontor- og administrasjonsoppgaver, herunder

 • Post, kontorrekvisita
 • Håndtering av avtaleportefølje (telefon, kontorleie etc.)
 1. Kommunikasjons/markedsføring, herunder

 • Oppdatering av nettside og andre operasjonelle kommunikasjons/markedsføringsaktiviteter (i samarbeid med kommunikasjonssjef/relevant prosjektleder)
 1. PA for daglig leder

Viktigste arbeidsoppgaver event:

 1. Organisering av medlemsmøter/delegasjonsreiser/andre arrangement, herunder:
 • Administrasjon av invitasjoner/promotering
 • Oppfølging av deltakere og evt. foredragsholdere
 • Ansvar for praktisk gjennomføring av arrangement
 1. Bistå med planlegging og gjennomføring av Subsea Valleys årlige konferanse og utstilling, herunder:
 • Administrasjon av utstilling-stands (salg, oppfølging og generell kontakt med utstillere)
 • Koordinere promotering av konferanse i forkant
 • Koordinere del-arrangement under konferanse
 • Tett samarbeid med prosjektleder

Formelle kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelor-nivå innen markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse eller økonomi/administrasjon. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Meget gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å snu deg raskt og kunne håndtere flere oppgaver samtidig
 • Effektiv, strukturert og ansvarsfull
 • Evne til å levere god kvalitet til gitte tidsfrister
 • Selvgående, men glad i dele kunnskap og ideer
 • Service – og løsningsorientert

Et sterkt ønske om å bidra til å videreutvikle Norges største næringsklynge

Om arbeidsgiveren

Subsea Valley er Norges største næringsklynge for engineering- og teknologibedrifter i energibransjen, med tyngdepunkt på Østlandet. De omtrent 200 klyngemedlemmene skaper merverdier på over 50 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 31 000 mennesker.

Ved å tilby en infrastruktur for samarbeid, innovasjon, og kunnskapsoverføring, hjelper vi våre medlemmer og partnere å tilpasse seg, dra nytte av, og bidra til en energibransje i rask endring.

Subsea Valley ble i 2017 tildelt status som Norwegian Center of Expertise (NCE) i energiteknologi av norske myndigheter og i 2018 ble klyngen også sertifisert i henhold til EUs høyeste kvalitetsstandard for klynger (Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD).