SINTEF Energi søker sommerstudenter: TE-04 Snow for the Future

Økt global oppvarming gjør det vanskelig å opprettholde snø i nærheten av byer hvor folk bor.

Motivasjon og relevans
Prosjektet Snow for the Future skal bidra til store og attraktive sportsfasiliteter som kan tilby mulighet for fysisk aktivitet til en stor andel av befolkningen også vinterstid. I Norge hvor skiaktiviteter er populære fritidsaktiviteter, betyr dette å tilby skiaktiviteter på tidspunkt og lokasjoner som ikke lenger er mulig på grunn av klimaendringer. Hovedfokus er utvikling av ny teknologi for klimavennlig produksjon av kunstsnø, som inkluderer både tradisjonell og temperaturuavhengig snøproduksjonsteknologi. Forskningsoppgaver inkluderer her både nyskapende teknologiutvikling for temperaturuavhengig snøproduksjon, mellomlagring, og konsept for optimal energieffektiv systemløsning for utnyttelse av overskuddsenergi.

Bakgrunn
Det trengs å øke kunnskapen rundt hvordan ulike metoder for produksjon av kunstsnø påvirker effektiviteten av snølager, dvs. snøsmelting. Snøens partikkelstørrelse, form og kompakthet varierer med ulik snøproduksjonsteknologi, og vil på den måten påvirke smelteprosessen. For å oppnå et samlet energieffektivt snøproduksjonssystem vil det derfor være viktig å forstå de termofysiske egenskapene til is-/snøpartikler for å minimere snøsmeltingen.

Under sesonglagring av natursnø og kunstsnø vil det skje en endring i snøens struktur. Dette vil ha betydning for hvordan den lagrede snøen distribueres i løypenettet. Partikkelstørrelse er viktig på tidspunktet snøen distribueres og det er behov for utstyr for å lage disse partiklene.

Oppgaven består i

  • Teoretisk analyse av de termofysiske egenskapene til snøpartikler fra ulik snøproduksjonsteknologi, som for eksempel termisk konduktivitet, spesifikk varmekapasitet, struktur, tetthet, partikkelstørrelse og smeltemekanismer
  • Litteraturstudie på ejektordrevne konsepter for snøproduksjon
  • Benytte modellverkstøy for ejektor for innledende beregninger
  • Å skrive rapport.
  • Oppgaven ønskes videreført i en prosjekt- og masteroppgave.

Forutsetninger

  • Interesse for termodynamikk, varme og energiprosesser
  • Interesse for industriell prosessteknologi
  • Ønske om videre prosjektoppgave innen samme tema
  • Evne til å sette seg inn i bruk av ejektormodellen