SINTEF Energi søker sommerstudenter: TE-02 Mer energi fra mindre avfall

Dynamisk modellering og energianalyse i avfallsforbrenningssektoren.

Motivasjon og relevans
I Norge blir ca. 50 % av fjernvarmen produsert fra avfall i 17 avfallsforbrenningsanlegg. I Europa finnes det mer enn 400 anlegg som produserer varme og strøm fra avfall, som hovedsakelig er et fornybart råstoff. Hvis man kunne øke energiutbyttet med kun 1 % i disse anleggene, skulle det kunne dekke energiforbruket i hele Trondheim kommune. For å realisere dette er det nødvendig med forskning som muliggjør mer fleksibel drift, lavere utslipp og økt kapasitet. Synes du dette virker interessant, vil du gjennom denne sommerjobben aktivt kunne delta i dette arbeidet.

Bakgrunn
I avfallsforbrenningsanlegg bruker man et stort antall sensorer for å styre og kontrollere prosessen. Man gjør dette for å sikre at man ikke overstiger tillatte utslippsgrenser og at man får ut så mye energi som mulig fra avfallet. Men, ettersom avfall er en blanding av ulike råstoff hvor andelen av disse dessuten varierer kraftig og hyppig, må man operere anleggene med en sikkerhetsmargin slik at man forsikrer seg at en variasjon i brenselssammensetningen ikke resulterer i utslipp som overstiger tillatte verdier. Det finnes et stort potensiale i å forbedre dette hvis alle sensordataene kunne brukes mer aktivt for regulering av prosessen.

Ved SINTEF-avdelingen er en dynamisk modell for simulering av et avfallsforbrenningsanlegg under utvikling. Denne vil bli benyttet i oppgaven.

Til dette prosjektet søker vi derfor folk som brenner for store datamengder, energianalyse, dynamisk simulering, eller statistisk analyse. Du kommer til å få mulighet til å bidra til utforming av oppgaven basert på dine spesielle interesser, med støtte fra et erfarent team av forskere fra SINTEF.

Dette arbeidet er planlagt å ta åtte uker, med start i juni 2019.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Definere angrepsmetode
  • Utvikle deler av den dynamiske modellen
  • Gjennomføre prosessanalyse
  • Skrive rapport

Forutsetninger

  • Liker masse- og varmetransport
  • Interesse for numeriske metoder
  • Interesse for forbrenningsprosesser
  • Fordel: Erfaring med Matlab Simulink, Dymola, Aspen Hysys eller lignende

Medveiledere:  Per Carlsson