SINTEF Energi søker Mekaniker til avdeling Elkraftteknologi

Har du lyst til å jobbe praktisk og kreativt i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi er på jakt etter en dyktig og allsidig mekaniker (industrimekaniker eller tilsvarende) som kan være en viktig bidragsyter innen utvikling av forsøksoppsett, og annet eksperimentelt arbeid i våre laboratorier.

Om oss

Avdeling Elkraftteknologi ved SINTEF Energi er et ledende kompetansemiljø innen forskning og utvikling rettet mot framtidens elkraftkomponenter. Dette skjer i nært samarbeid med elkraftmiljøet ved NTNU.

Våre kunder består av norske og internasjonale virksomheter, fra små og mellomstore bedrifter til store globale selskaper. Prosjektene våre er tilpasset kundenes spesifikke behov, og dette skjer gjennom god dialog med kundene i forberedelse og gjennomføring av prosjektene.

Om stillingen

Som mekaniker vil du jobbe i våre verksteder og laboratorier med å lage og modifisere laboratorieoppsett. Sammen med våre forskere vil du være involvert i kreativ design av forsøksoppsett, og ikke minst maskinering og bygging av disse. Arbeidet skjer i hovedsak verkstedet på SINTEF Energy Lab og i vårt felles verksted med NTNU på Gløshaugen.

Vi utvikler og bygger avansert utstyr i verkstedet som benyttes til å fremskaffe resultater i prosjektene våre. Noen eksempler på hva vi gjør er:

  • Bygging av prototyper for testing av nye elektrotekniske materialer
  • Bygging av laboppsett for testing av elkraftkomponenter og -materialer under trykk
  • Utføring av elektrisk og mekanisk testing av elkraftkomponenter

Vi søker en kreativ, løsningsorientert og lærevillig mekaniker med bakgrunn som industrimekaniker, finmekaniker, verktøymaker eller lignende. Erfaring fra bruk av styrte maskiner (CNC) og verktøy for teknisk tegning (Solid works e.l.), er ønskelig, i tillegg til allsidighet innen bl.a. sveisearbeid, platearbeid, mm. Vi legger stor vekt på høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet.

Vi legger videre vekt på allsidig praktisk gjennomføringsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt stor evne til å tilegne seg ny kompetanse og løse nye problemstillinger.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig. SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Om arbeidsgiveren

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe’s largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.