SINTEF Energi søker Laboratoriesjef

SINTEF Energi sine varmetekniske laboratorier (VATL) er landets ledende laboratorium innen forbrenningsteknikk, kulde og klima teknikk, bioprosesser, lavtemperatur prosesser, inkludert flytende gasser og CO2-håndtering (CCS).

Laboratoriene har avansert utstyr for anvendt forskning og testing innen alle disse fagområdene. De varmetekniske laboratorier har gjennomgått en omfattende oppgradering for å møte de store utfordringene som moderne forskning krever. De nye lokalene skal tilfredsstille de høyeste krav innen sikkerhet og arbeidsmiljø.

Stillingen innebærer ansvar på både strategisk og operativt nivå. Dette innebærer blant annet videreutvikling av det gode samarbeidet med NTNU, øvrige laboratorier i SINTEF og internasjonale partnere. Du vil ha en sentral rolle i å tilrettelegge for prosjektledernes risikovurdering av laboratorieforsøk. Videre vil du ha ansvar for oppfølging av romansvarlige og leiested for laboratoriet. Stillingen har et tett samarbeid med laboratoriesjef for elkraftteknologi, kvalitets- og sikkerhetssjef, samt forskningssjefene for aktuelle fagområder i SINTEF Energi.

Hvis du har teknisk utdannelse på masternivå gjerne innen områder med relevans for termisk energi og gassteknologi, samt erfaring fra ledelse og drift av laboratorievirksomhet er kanskje dette jobben for deg. SINTEF Energi tilbyr gode betingelser, spennende oppgaver og utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.
Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no