Foto: Lundin

Lundin Norway søker Prosessingeniør

Lundin Norway behøver flere flinke folk til Avdeling for Prosjektutvikling. Nå har vi ledig stilling som prosessingeniør

«Prosjektutvikling» er ansvarlig for gjennomføring av Lundins studier og utbyggingsprosjekter fra konseptfasen (DG1) til overlevering til Drift (DG4). Enheten er i tillegg ansvarlig for oppfølging av partneropererte utbyggingsprosjekter, og deltar aktivt innen videreutvikling av nasjonale og internasjonale standarder, samt Forskning- og Utviklingsaktiviteter.

I stillingen som prosessingeniør får du jobbe med prosess simuleringer og strømningberegninger av olje og gassanlegg. Du vil også bidra i pågående studier- og realiseringsprosjekter med oppfølging av våre leverandører innenfor prosessdisiplinen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Prosessberegninger av olje og gassanlegg: Statiske og dynamiske prosess simuleringer, samt strømningberegninger  av rørsystemer for  olje og gassanlegg ved bruk av annerkjente simuleringsverktøy
 • Reservoar fluid karakterisering og PVT analyser
 • Dimensjonering av rørsystemer og hovedutstyr
 • Oppfølging av prosessarbeid utført av leverandører og studiekontraktører

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • MSc prosess
 • 0 – 5 års erfaring som prosessingeniør
 • Generell kunnskap om utstyr og prosess-system design for subsea og topside prosesseringsanlegg

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler

Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som kommuniserer godt. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.

Om Avdeling for Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er ansvarlig for gjennomføring av Lundins studier og utbyggingsprosjekter fra konseptfasen (DG1) til overlevering til Drift (DG4).

Enheten er i tillegg ansvarlig for oppfølging av partneropererte utbyggingsprosjekter, og deltar aktivt innen videreutvikling av nasjonale og internasjonale standarder, samt Forskning- og Utviklingsaktiviteter.

Prosjektutvikling har høyt kvalifiserte medarbeidere med bred tverrfaglig kompetanse. Enheten var ansvarlig for gjennomføring av Brynhild og Edvard Grieg-prosjektet, og mottok i 2016 Petroleum Economist’s pris; «Project of the Year» for gjennomføring av Edvard Grieg prosjektet.

Om Lundin Norway

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger.

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap.

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no