Lundin Norway søker Lærling Kjemiprosess

For å bli lærling i kjemiprosessfaget i Lundin må du ha fylt 18 år og ha gjennomført VG2 i kjemiprosessfaget.

Læretiden er 24 måneder og gjennomføres ved vår installasjon i Nordsjøen, Edvard Grieg.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være i henhold til læreplan og bestå av blant annet:

 • daglig oppfølging av installasjonens produksjons- og hjelpesystemer
 • overvåking og regulering av produksjonen på Edvard Grieg
 • drift og oppfølging av offshore prosess- og sikkerhetssystemer innen gitt område
 • delta i tilrettelegging, utførelse og oppfølging av arbeid i felt og sentralt kontrollrom
 • oppfølging av pågående aktiviteter, arbeidsordrer og arbeidstillatelser innen faget
 • planlegging og sikker gjennomføring av vedlikehold
 • bidra til at inspeksjoner, modifikasjoner og større overhalinger på utstyr og systemer innen fagområdet skjer i henhold til plan og på en sikker og effektiv måte

Alle oppgaver skal utføres med et særlig hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Personlige egenskaper:

 • Du er målbevisst
 • Du tar initiativ og ansvar
 • Du liker å arbeide i et dynamisk kreativt miljø
 • Du trives med å arbeide både selvstendig og i team
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Bidra positivt til arbeidsmiljø og sikkerhet
Driftsavdelingen har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore.
Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Norway på Lysaker.
Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap.
Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av om lag 370 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 68 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 28 av disse. For mer informasjon om selskapet se www.lundin-norway.no