Lundin Norway søker Lærling Automasjon

For å bli automatikerlærling i Lundin må du ha fylt 18 år og ha gjennomført VG3 i automatisering. Læretiden er 18 måneder og gjennomføres ved vår installasjon i Nordsjøen, Edvard Grieg. 

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil være i henhold til læreplan og vil blant annet bestå av vedlikehold, feilsøking og kontroll av elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer.
Alle oppgaver skal utføres med et særlig hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Personlige egenskaper: 

  • Du er målbevisst
  • Du tar initiativ og ansvar
  • Du liker å arbeide i et dynamisk kreativt miljø
  • Du trives med å arbeide både selvstendig og i team
  • Du har gode samarbeidsevner
  • Bidra positivt til arbeidsmiljø og sikkerhet
Driftsavdelingen har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore.
Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Norway på Lysaker.
Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap.
Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av om lag 370 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 68 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 28 av disse. For mer informasjon om selskapet se www.lundin-norway.no