Langset Rope Access (LRA) søker erfaren stillasmontør

LRA søker erfarne stillasarbeidere til fast ansettelse for offshore oppdrag.

Det er en forutsetning at du snakker skandinavisk og har alle nødvendige kurs for å jobbe offshore. Søkere med fagbrev stillas eller lang erfaring fra stillasarbeid er foretrukket.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring som stillasmontør minimum 2 år
  • Skandinavisk talende
  • Kurs for stillasbygging stillaskurs §17-1 (§ 46C og § 13)
  • Fallsikringskurs

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikring
  • Mulighet for langvarig prosjekt og rotasjoner offshore
  • Fokus på faglig utvikling, kurs innnen tilkomstteknikk

Vi gjør oppmerksom på at kun aktuelle søkere blir kontaktet

Om arbeidsgiveren

LRA leverer tjenester tjenester til olje og gass sektoren i inn og utland. Våre hovedmål er å bidra til et tryggere arbeidsmiljø innenfor arbeid i høyden og kostnadseffektive løsninger.

LRA er i kontinuerlig utvikling og etterspørselen etter kvalitet i tjenester, kurs og høydesikringsutstyr har økt betydelig de siste årene. LRA bidrar her med blant annet lansering av innovativt nytt utstyr. Ved vårt hoved kompetansesenter i Bergen tilbyr vi også et bredt utvalg innen kurs for arbeid i høyden og redning.