Equinor søker nyutdannede studenter til «Teach First Norway»

Equinor, Oslo kommune og Universitetet i Oslo samarbeider om Teach First Norway – et spennende og utfordrende 2-årig ledelsesutviklingsprogram for dyktige, nyutdannede studenter med mastergrad innen realfag. I Teach First Norway-programmet blir du ansatt som lærer i Oslo kommune.

Teach First Norway setter fokus på lederskap i klasserommet. Som lærer er du en leder med ansvar for prestasjonene og resultatene til dine elever. Det stilles høye forventninger til deg og dine lederegenskaper – elevens fremtidige utdannelse avhenger av din innsats. Som Teach First-kandidat kan du utrette store ting – for dine elever og for deg selv.

Som kandidat til Teach First Norway vil du utvikle dine lederegenskaper og styrke din personlige og faglige utvikling. Ved siden av fulltidsjobb som matematikk- og naturfagslærer på en utfordrende ungdoms- eller videregående skole i Oslo, vil du delta i intensiv opplæring i forkant av skolestart (Summer Institute) som finner sted i Norge og i England, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo og kurs i regi av Equinor.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Undervise i matematikk og/eller naturfag
 • Planlegge undervisning
 • Utarbeide læringsmål for enkeltelever og grupper av elever
 • Evaluere og følge opp elevenes personlige, faglige og sosiale utvikling

KVALIFIKASJONER

 • Mastergrad eller PhD innen realfag (må fullføres senest våren 2019)
 • Utmerkede akademiske resultater
 • Oppfylle fagkravene til PPU i matematikk og/eller naturfag
 • Flytende i norsk og engelsk
 • Maksimum ett års arbeidserfaring ved oppstart av programmet
 • Vi ber om at alle søkere laster opp karakterutskrifter og vitnemål. Søkere uten denne dokumentasjonen vil ikke gå videre i rekrutteringsprosessen

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Entusiastisk
 • Initativrik
 • Fleksibel
 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Utholdende

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er verdier som Teach First bygger på. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

VI TILBYR

 • Et spesialdesignet 2-årig utviklingsprogram
 • Opplæring under Summer Institute
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • Kompetanseutvikling gjennom kurs og seminarer
 • Mulighet for intervju med Equinor etter fullført program
 • Fast jobb i Osloskolen etter fullført PPU

GENERELL INFORMASJON

Det gjøres oppmerksom på at rekrutteringsprosessen er delt opp i flere faser fordi kandidaten må oppfylle opptakskriteriene til PPU for å kvalifiseres til programmet. Universitetet i Oslo er ansvarlige for første del av prosessen, basert på karakterkrav fra master i realfag samt at kandidaten oppfyller kriteriene for opptak i PPU. Dette medfører at alle kandidater må søke om formelt opptak til PPU gjennom Søknadsweb ved Universitetet i Oslo innen 15.oktober 2018, i tillegg til denne søknaden.

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen for PPU Teach First og lenke til Søknadsweb her: http://www.uio.no/studier/program/ppu-teachfirst/opptak/

Søkere som oppfyller kriteriene for opptak til PPU går videre i utvelgelsesprosessen som håndteres av Equinor. Utsendelse av tilbud gjennomføres av Utdanningsetaten (UDE) i Oslo Kommune, som er ansettende organisasjon.

Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Kontaktinfo:

For spørsmål rundt søknadsprosess og registrering av søknad ber vi deg vennligst sende e-post til:

teachfirstnorway@equinor.com

For spørsmål angående Teach First-programmet, vennligst kontakt:

Ragnfrid Kiplesund Brandt, UDE: Ragnfrid.Kiplesund.Brandt@ude.oslo.kommune.no