Statoil ASA

Equinor søker Lærling – Kran- Og Løfteoperasjonsfaget

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Equinors målsetting ved inntak av lærlinger består av tre deler:

  • Utdanne fagarbeidere som gir grunnlag for egen rekruttering.
  • Bidra til at ungdom får en god fagutdanning som gir grunnlag for å søke arbeid i andre deler av næringslivet.
  • Bidra til en jevnere fordeling mellom kjønnene blant fagarbeidere.

ARBEIDSOPPGAVER

Opplæring i Kran- og løfteoperasjonsfaget i henhold til fastlagt læreplan

Læretiden starter med 3 mnd på Rogaland Kranskole.

KVALIFIKASJONER

  • Gjennomgått og bestått videregående skole:
  • VG1 Teknikk og industriell produksjon(TPTIP1) eller VG1 Elektrofag (ELELE1)
  • VG2 Industriteknologi (TPPIN2)

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.

VI TILBYR

Equinor gir fagopplæring av høy standard. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

GENERELL INFORMASJON

Sørg for at du kommer i betraktning (vi anbefaler deg å bruke søkerveiledningen): Fyll inn snittkarakteren på programfagene dine (ikke av alle karakterene dine). Send ikke søknaden din før du har lastet opp alle relevante vedlegg. Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål, karakterutskrifter og dokumentasjon på gyldig fravær. Søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.