Equinor søker Fagoperatør Automasjon

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land.

Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) skal maksimere verdiskapningen i Equinors midt- og nedstrømaktiviteter gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Vi har ansvaret for å realisere det verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som for eksempel olje, naturgass og væskeprodukter.

Avdelingen HLNG MAIN TA inngår som ett av 7 vedlikeholdsteam ved Hammerfest LNG, og din linjeleder vil være leder for aktuellt team.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Drift og vedlikehold av våre analyse og målesystemer
 • Utføre både forebyggende og korrektivt vedlikehold
 • Inngå i avdelingens vaktordning.
 • Tilrettelegge oppgaver inn mot arbeidsordreplan
 • Gi innspill til arbeidsordreplan
 • Avdelingen har også ansvar for drift og vedlikehold av våre TELE og kontrollsystemer
 • Det vil kunne være utviklingsmuligheter for riktig kandidat

KVALIFIKASJONER

 • Fagbrev Automatiker
 • Automatiker med interesse for videreutvikling innen online analyseinstrumenter
 • Generell kunnskap til analysatorer og gaskromatografer er ønskelig
 • Software: Generell basiskunnskap i MS Office verktøy forventes, og kjennskap til SAP en fordel

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Selskapet legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør, derfor vil positive og gjennomtenkte sikkerhetsholdninger, samt høy grad av ansvarsbevissthet være viktig
 • Løsnings- og resultatorientert og god helhetsforståelse
 • Strukturert, fleksibel og målrettet
 • Vi arbeider med lagbaserte arbeidsformer, noe som stiller krav til gode sosiale ferdigheter, samarbeidsevner og vilje til læring og utvikling
 • Trives med å arbeide både selvstendig og i team
 • God til å ta initiativ, ansvar, planlegge og organisere eget arbeid
 • Bevisst forhold til etterlevelse av Equinors arbeidsprosesser
 • Evne til å etterleve “Jeg er sikkerhet»

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

GENERELL INFORMASJON

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) – søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.