DEA Norge søker sommerstudenter til leteavdelingen

DEA har ledig sommerjobb til to masterstudenter avdelingen for boring og brønn.

DEA ser etter mastergrad- og/eller doktorgrandsstudenter som kan støtte arbeidet med lisenssøknader sommeren 2019.
Engasjementet er på seks til ni uker i løpet av sommeren 2019. Eksakte datoer for oppstart, ferie og avslutning avtales nærmere.

Arbeidsoppgavene vil gi nyttig og relevant erfaring, i tillegg til kunnskap om hvordan lisenstildelingen på sokkelen fungerer.

Flytende skriftlig og muntlig engelsk er en forutsetning.