DEA Norge søker sommerstudenter innen boring og brønn

DEA har ledig sommerjobb til to masterstudenter avdelingen for boring og brønn.

Den ene vil bidra med forberedelsene til letebrønnen Toutatis. Den andre vil arbeide med produksjonsboringen til Dvalin-prosjektet.

Tidsrommet for engasjementet vil være i perioden 01.06.19 – 15.08.18. Dato for oppstart, ferieavvikling og avslutning avtales nærmere med hver enkelt.

Noen arbeidsoppgaver:

Utregninger moment, friksjon, hydraulikk etc.

  • Verfikasjon og validering av casing-design
  • Importere og kvalitetssikre data til IDS
  • Detaljplanlegging av boreprogram
  • Tid- og kostanalyser ved bruk av P1 software
  • Analyser av sement-operasjoner
  • ProjectPlace koordinering og planlegging