BKK Produksjon

BKK søker Strategisk kommunikasjonsrådgiver

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbygging og drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett.

BKK AS er morselskap i BKK-konsernet. Selskapet består av staber som setter krav og følger opp forretningsvirksomheten i datterselskapene, et Tjenestesenter samt et IKT-senter.

Tjenestesenteret i BKK AS er et kompetansesenter som leverer tjenester til alle selskapene i konsernet. Tjenestesenteret sikrer effektiv utnyttelse av kompetanse og bidrar til læringog forbedring på tvers i konsernet. Tjenestesenteret består av seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester, Kommunikasjon og Forretningsstøtte.

Seksjon kommunikasjon i BKKs Tjenestesenter består av 8 medarbeidere. Seksjonen utfører oppdrag for konsernledelsen og datterselskapene, og arbeider med et bredt spekter av oppgaver innen kommunikasjon, deriblant strategisk kommunikasjonsrådgivning, ekstern og intern kommunikasjon, mediehåndtering, sosiale medier, merkevare og sponsoroppfølgning.

Vi ønsker å styrke teamet og søker etter en strategisk kommunikasjonsrådgiver til vårt kontor i Bergen.

Arbeidsoppgaver

En strategisk kommunikasjonsrådgiver er ledelsens nærmeste rådgiver i saker som omhandler kommunikasjon, og utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter.

 • Rådgiveren forstår intuitivt kundenes behov.
 • Rådgiveren bidrar gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid til å tilrettelegge for strategiimplementering og kulturbygging i selskapene.
 • Rådgiveren er en allrounder, med god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig, og behersker alle kommunikasjonsformer (print, sosiale medier, video, osv).
 • Rådgiveren har høy kommunikasjonsfaglig kompetanse i tillegg til digital forståelse, endringskompetanse, og innehar strategisk og kommersiell tankegang.
 • Rådgiveren arbeider selvstendig eller i team, er proaktiv og strukturert, og er
 • komfortabel både i medias søkelys, i eier- og myndighetskommunikasjon, så vel som i utfordrerrollen.
 • God strategisk forståelse og kompetanse om samfunn, politikk og næringsliv er en forutsetning.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, med kommunikasjon i fagkretsen.
 • Minimum 5-10 års relevant erfaring forventes.
 • Bachelor kan vurderes som tilstrekkelig under forutsetning av flerårig relevant erfaring og dokumenterte resultater.

Strategisk kommunikasjonsrådgiver er en krevende rolle som fordrer personlige egenskap og ferdigheter.

 • Du liker å utfordre, er strukturert og selvstendig, har god serviceinnstilling og er både endringsvillig og endringsdyktig.
 • Du ønsker å bidra til innovasjon og forbedring av prosesser og arbeidsoppgaver.
 • Du trives i en travel hverdag og har høy gjennomføringsevne.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. 

Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.

Utlyst dato 10.01.2018          

Vår ref 1598-AS-VF-0118