Aker BP søker «Onshore Functional planner»

Functional planner er medlem av onshore vedlikeholdsorganisasjon for Skarv.

Stillingen rapporterer til Maintenance manager land. Stillingen er en del av Aker BP driftsstøtteorganisasjon i Sandnessjøen som har ansvar for daglig driftsstøtte og langsiktig vedlikeholdsplanlegging for Skarv.

Hovedvekten i stillingen er å bidra til en effektiv utførelse av vedlikeholdsaktiviteter offshore ved å sy sammen aktivitetssett og interessegrupper på en slik måte at det skaper høyes mulig grad av effektivitet i utførelse.

Hun/han skal fungere som tilrettelegger mellom drift og vedlikehold, bidra til at alle planleggingssteg i større vedlikeholdsoppgaver er ferdigstilt i god tid før utførelse, samt sørge for effektiv samhandling mellom fagområder ved akutte operasjonelle utfordringer.

Hun/han deltar i relevante Aker BP nettverk, som dekker områdeansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til sikker og effektiv drift av Skarvs produksjonsanlegg.
 • Daglig støtte til vedlikeholdsingeniører for prioritering og schedulering av vedlikeholdsoppgaver på tvers av fagområder.
 • Monitorere trender innen vedlikeholdstap og identifisere optimaliseringsmuligheter
 • Holde oversikt over arbeidsordre situasjonen for utstyr med hovedfokus på kritisk og sikkerhetskritisk utstyr.
 • Ansvarlig for overdue og back-log styring av arbeidsordrer.
 • Overvåke og følge opp vedlikeholds KPI’er.
 • Definere planleggingsløp og arbeidsomfang for komplekse arbeidsoppgaver.
 • Utarbeide gjennomføringsplaner og samkjøring av team på tvers av fagområder.
 • Gi innspill til 12 måneders vedlikeholdsplan med tilhørende budsjett i samarbeid med integritets og vedlikeholdsteamet.
 • Supportere ved gjennomføring av feilårsaksanalyser samt debriefing etter gjennomføring av aktiviteter.
 • Gi støtte og innspill til disipliningeniører og functional scheduler i ved schedulering av større aktiviteter samt sørge for at gate kriterier er oppfylt for i god tid før utførelse av aktiviteter.
 • Delta i relevante møter for vedlikehold og aktivitetsplanlegging.
 • Koordinere mot drift for å ivareta sikre og effektive utstyrsnedstengninger, isoleringer og utnyttelse av uplanlagte driftstopp.
 • Ved kortvarige kapasitetsutfordringer, bistå onshore- og offshore planlegger med planlegging av arbeidsordre.
 • Være oppdatert på og ved behov gi innspill på styrende dokumenter for vedlikehold.
 • Supportere årlig stansplanlegger ved utarbeidelse av detaljerte gjennomføringsplaner.

Kvalifikasjoner

 • On- og offshoreerfaring innen produksjon og/eller vedlikehold, gjerne fra flere fagfelt.
 • Erfaring i bruk av prosjektstyringssystemer for tidsfastsetting og gjennomføring.
 • Kompetanse i arbeidsstyringssystem (Workmate, SAP eller lignende).
 • God finansiell og kommersiell forståelse.
 • Gode holdninger for etterlevelse av høye HMS og sikkerhetskrav.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Etterleve våre verdier SAFER; Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø og muligheten til å være med å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet.

Om arbeidsgiveren

Join Aker BP in changing the industry

Aker BP has a clear ambition to become the leading exploration and production company offshore. We are challenging the standard practices in the oil and gas industry. Now we are looking for people who want to take part in changing the industry and driving the improvements needed.

The future needs smarter and more efficient solutions for our business. We need creative and competent people to develop ideas and concepts for exploration and production offshore.

Aker BP provides exciting growth and development opportunities for the right candidates. The company is a perfect arena for creative, innovative, and daring ideas.  We let you influence our future. You can make a change!

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are an ambitious Company, and we are one of the largest independent oil companies in Europe. The company is targeting further opportunities for growth and value creation through exploration and inorganic growth.

Aker BP has around 1400 employees distributed at our facilities offshore and onshore, with the headquarters just outside Oslo. Aker BP is owned by Aker ASA (40 %), BP (30 %) and other shareholders (30 %).