Woldcam/Aker BP

Aker BP søker Marine Tekniker

Vi søker en dyktig og motivert person med maritim utdanning og relevant erfaring til stilling som Marine Tech

marine tekniker på Skarv FPSO. Vedkommende vil rapportere til driftsleder og være ansvarlig for utførelsen av alle maritime aktiviteter i kontrollrommet. Under maritime aktiviteter i kontrollrommet ligger helikopteroperasjoner, oljelasting og

-lossing, posisjonering, maritim kommunikasjon, feltovervåking, stabilitet og beredskap.

Stillingen er offshore 2 uker på  – 4 uker av

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utføring og koordinering av alle maritime aktiviteter som helikopteroperasjoner,
 • oljelasting og -lossing, posisjonering, maritim kommunikasjon, feltovervåking, stabilitet og
 • beredskap
 • Fungere som områdetekniker for arbeid som utføres på maritime systemer
 • Assistere maritim leder i planlegging av maritime aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års erfaring fra maritime operasjoner og 2 av disse med offshore operasjoner som
 • FPSO/MOU drift eller bøyelasting
 • Maritim utdanning til dekksoffiser kl 2.
 • Fordel med erfaring innen kjemiprosessfaget.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Kunnskap og erfaring innen så mange som mulig av følgende områder:
 • Drift av flytende produksjonsenheter
 • Oljelasting og losseoperasjoner med tandemlasting
 • Dynamisk posisjonering
 • Shuttle tanker
 • Kontrollrom erfaring, gjerne inkludert prosess
 • Regelverkskrav for norsk sokkel (Sdir, Ptil, klasse)

Personlige egenskaper

 • Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert & Respektfull

Join Aker BP in changing the industry

Aker BP har en klar ambisjon – bli det ledende offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

Fremtiden vil kreve smartere og mer effektive løsninger for vår virksomhet. Vi trenger kreative og kompetente personer til å utvikle idéer og konsepter for offshore leting og produksjon.

Aker BP kan tilby spennende vekst- og utviklingsmuligheter for de rette kandidatene. Vårt selskap er en perfekt arena for kreative, innovative og dristige idéer. Hos oss blir du med på å skape vår fremtid. Du kan utgjøre en forskjell!

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.