BERGEN 20090527: Ministere fra flere land besøkte Sleipner-plattformen i Nordsjøen  hvor det er blitt lagret CO2 i grunnen lenger enn noe annet sted i verden. Besøket fant sted under CCS koneransen i Bergen. CCS  står for karbonfangst og  lagring.Her eksteriør fra plattformen.Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
BERGEN 20090527: Ministere fra flere land besøkte Sleipner-plattformen i Nordsjøen hvor det er blitt lagret CO2 i grunnen lenger enn noe annet sted i verden. Besøket fant sted under CCS koneransen i Bergen. CCS står for karbonfangst og lagring.Her eksteriør fra plattformen.Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Sterke reaksjoner på regjeringens kutt i karbonfangst

Publisert

En samlet gruppe industriforbund, LO og NHO går kraftig ut mot regjeringens foreslåtte kutt i støtten til karbonfangst og lagring.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å kutte støtten med hele 90 prosent til 20 millioner kroner.

Det har fått alle de store industriforbundene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til å reagere. Torsdag sendte de et brev til medlemmene i Stortingets energi- og miljøkomité og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Det viktigste klimaprosjektet i Norge står i fare for å stoppe opp, heter det i brevet, som Tekna, NITO, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, IE, Norsk Industri, El og IT Forbundet, samt Bellona, LO og NHO står bak.

Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen sikre at minst ett anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) blir realisert innen 2020. Dette målet er allerede utsatt til 2022.

– Med dette forslaget til statsbudsjett er datoen skjøvet ut i det blå, konstaterer organisasjonene, som mener budsjettforslaget innebærer en reell fare for at inngåtte avtaler må oppheves og at norske selskapers CCS-satsing legges ned, deriblant planene om et CO2-lager i Nordsjøen.

– Karbonfangst og -lagring en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Skal vi nå de globale klimamålene kommer vi ikke utenom, slår organisasjonene fast i brevet.

(©NTB)