OSLO  20181002.NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer Økonomisk overblikk 3/18, NHOs kvartalsrapportFoto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20181002.NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer Økonomisk overblikk 3/18, NHOs kvartalsrapportFoto: Berit Roald / NTB scanpix

– Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år

Publisert

Stemningen blant NHOs medlemsbedrifter er den høyeste på ti år. Det går så godt her i landet at organisasjonen nå oppjusterer sitt vekstanslag.

NHO fastslår at «Norge seiler i medvind» i den kvartalsvise rapporten «Økonomisk overblikk». Oljeprisen har økt til nesten 85 dollar fatet og oljeinvesteringene har sluttet å falle. I årene som kommer er de ventet å vokse med henholdsvis 3 og 9 prosent. Samtidig har kronekursen holdt seg relativt svak, hvilket har understøttet aktiviteten og lønnsomheten i eksportrettet sektor.

Alt peker oppover

– Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år. Særlig er optimismen på vei opp i industrien og forretningsmessig tjenesteyting. Bedriftene varsler flere ansettelser og færre oppsigelser, skriver sjeføkonom Øystein Dørum i innledningen til rapporten.

Skadevirkningene som oljeprisfallet i 2014 har hatt på norsk økonomi er i ferd med å leges, de fleste pilene peker oppover, framhever Næringslivets Hovedorganisasjon: «Vi venter positive impulser i økonomien fra de fleste sentrale størrelser».

Dørum oppjusterer sitt vekstanslag for norsk industri i år fra 2 prosent i juni til 2,5 prosent. NHO holder fast ved sine tidligere anslag på drøyt 2 prosents vekst de to kommende årene.

Ber om nøytralt budsjett

Et skår i gleden er situasjonen på arbeidsmarkedet, som ikke er fullstendig restituert etter oljekrisen. Ledigheten faller bredt, men den faller sakte, og andelen sysselsatte er fortsatt lavere enn tidligere. NHO venter fortsatt forsiktig nedgang i arbeidsledigheten – til 3,8 prosent i år, og videre til 3,6 og 3,5 prosent i 2019 og 2020.

– Likevel er dette forhold som ikke bør stimuleres med generelle finanspolitiske virkemidler. Vi venter derfor at regjeringen presenterer et nøytralt eller forsiktig kontraktivt statsbudsjett for 2019, tilpasset den økonomiske situasjonen, skriver Dørum.

Han ber også regjeringen begrense oljepengebruken ytterligere og avvikle generelle stimulanser over statsbudsjettet.

Mørke skyer i horisonten

Han advarer også mot at handelskrigen mellom USA og Kina vil i en viss grad kunne svekke aktiviteten globalt, og dermed også norsk eksport. Dørum frykter mer proteksjonisme og et tøffere internasjonalt handelsklima skal ramme norsk økonomi.

– For første gang siden annen verdenskrig synes verden å gå imot et mer illiberalt handelsregime. Det vil særlig ramme en liten, åpen økonomi som den norske, skriver Dørum.

Den økte oljeprisen kan dessuten føre til at krona styrkes, og dermed legge en ytterligere demper på aktiviteten til eksportrettede bedrifter.

(©NTB)