Karl Erik Schjøtt-Pedersen Foto: Chul Christian Aamodt
Karl Erik Schjøtt-Pedersen Foto: Chul Christian Aamodt

- Inntektene fra næringen kommer ikke av seg selv

Oljebransjen bidrar med 245 milliarder, og Norsk olje og gass sier at disse pengene ikke må tas for gitt.

Publisert

I dag har regjeringen lagt frem sitt statsbudsjett for 2020, og i den forbindelse er fokuset som regel rettet mot hva pengene brukes på.

I interesseorganisasjonen Norsk olje og gass bruker de imidlertid anledningen til å påpeke det de mener er et underkommunisert poeng i den norske samfunnsdebatten.

- Inntektene fra olje og gass er 245 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag en femtedel av statsbudsjettet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Han peker på at dette er helt avgjørende for å finansiere dagens velferdstilbud, men trekker også frem at pengene som bransjen bidrar med kommer klimarbeidet tilgode.

For å kunne finansiere dette trenger oljenæringen stabile rammevilkår og tilgang til attraktivt areal for å lete etter ny olje og gass

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

- Næringen gir arbeid til nærmere 200.000 mennesker. Inntektene er avgjørende både for å finansiere fremtidens velferd, og for å kunne gjennomføre tiltakene for å nå klimamålene. Men, inntektene fra næringen kommer ikke av seg selv, og for å kunne finansiere dette trenger oljenæringen stabile rammevilkår og tilgang til attraktivt areal for å lete etter ny olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

En titt i statbudsjettet viser at de 245 milliardene det er snakk om kommer fra Statens direkte økonomiske engasjement, skatter og avgifter på utvinningen, samt utbytte fra Equinor.

Overføring til oljefondet

Inntekt 2020
SDØE84,7 milliarder
Skatter og avgifter139,9 milliarder
Utbytte fra Equinor20,4 milliarder
Sum245,0 milliarder