Statoil's styreprotokoll er nå offisiell norsk kulturarv

Publisert

Tolv norske dokumenter er nå tatt opp i UNESCO-registeret over Norges dokumentarv. Blant dokumentene er en trolldomsbok fra middelalderen, arkivet etter Sigrid Undset og styreprotokoller fra Statoil.

Norges dokumentarv er et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet.

Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Sigrid Undset

Arkivet etter Sigrid Undset (1882– 1949) er et av tolv dokumenter som fra 9. desember er med i samlingen over Norges viktigste dokumenter.

I arkivet finnes blant annet barnetegninger og dukketeater fra forfatterens tidlige barndom, samt litterære manuskripter fra hele livsløpet, blant annet de håndskrevne trykkmanuskriptene til Kristin Lavransdatter, bøkene hun ble belønnet med nobelprisen for i 1928.

Arkivet rommer også upubliserte litterære forsøk, som gir et verdifullt innsyn i forfatterens interesseområder og arbeidsmåter.

Trolldom, middelalderen og sjørøveri

Vinjeboka er den eldste bevarte trolldomsboka i Skandinavia og enestående i sitt slag. Dette er den eneste svarteboka som er bevart fra katolsk mellomalder i Norge.

Det best bevarte middelalderseglet med den norske løven finnes på et brev fra 12. mai 1292 og er et unikt dokument som viser den første bruken av løven i Norge.

Gammelt er også pergamentet fra det 15. århundre – Olavssekvensen – et pergamentfragment der innholdet er en del av messen til feiringen av Olav den hellige ved olsok.

Arkivet fra Kristiansand og Trondheim priserett fra årene 1807 til 1814 gir et innblikk i et tid der eiere av norske skip kunne søke om kaperbrev og drive lovlig sjørøveri.

Minner etter 22. juli 2011

Også nyere tid er representert i dokumentene som nå er å betegne som Norges viktigste.

Styreprotokollen etter Statoil er et viktig symbol på den norske oljehistorien de første årene fra 1972 til 1975, mens arkivene etter Akers mekaniske Verksted fra 1841 til 1982 dokumenterer hvordan det så ut på bryggekanten før det ble et rent shoppingsenter.

Fra før av ligger minnematerialet fra Oslo og Utvika etter terrorhandlingene i 2011 inne i dokumentsamlingen. Nå er også tilsvarende minnemateriale som kondolanser, dikt, tegninger, bamser, flagg og annet materiale fra minnestedet ved «Den blå steinen» i Bergen.

Registeret ble åpnet i 2012 og inneholder for det meste dokumenter og bøker, men også runesteiner, fagforeningsfaner, filmnegativer, radioopptak og digitalfilm. (©NTB)