Statoils dominerende rolle på norsk sokkel kan oppleves som ubehagelig for leverandørindustrien

Publisert

Konkurransetilsynet mener likevel dagens lovgiving er god nok til å regulere konkurransen i oljesektoren.

Statoils dominerende rolle på norsk sokkel kan oppleves som ubehagelig for leverandørindustrien. Konkurransetilsynet mener likevel dagens lovgiving er god nok til å regulere konkurransen i oljesektoren.

Det er konklusjonen i en rapport som onsdag ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Sunnmørsposten.

I juli fikk tilsynet i oppdrag å undersøke konkurranseforholdene i petroleumsnæringen etter økt misnøye med hvordan Statoil angivelig skal ha utnyttet sin dominerende rolle på norsk sokkel.

Tilsynet påpeker at stor grad av kjøpermakt vil medvirke til økt konkurranse og lavere priser.

  • Les også: Konkurransetilsynet skal utrede Statoils markedsmakt.
  • – Selv om bruk av kjøpermakt er bra for samfunnet, kan det oppleves som urimelig og krevende for selskaper som rammes, påpekes det i rapporten.

    Samtidig heter det at «en bør imidlertid være varsom med å anvende konkurransereglene mot denne formen for kjøpermakt, da slike inngrep i kommersielle forhandlinger kan føre til dempet konkurranse.»

    – Nå gjennomgår vi utredningen fra Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland (H). Det var hennes departement som ba tilsynet utarbeide rapporten.

    Det er ventet at saken vil bli diskutert i Stortinget senere i år.

    Klikk her for å diskutere saken i Facebook-gruppen for oljebransjen.