Statoil tildelt fire blokker utenfor kysten av Brasil

Publisert

Statoil og partnerne hadde høyeste bud på fire blokker i Campos-bassenget i Brasils 15. lisensrunde som ble holdt 29. mars. Med de nye lisensene styrker Statoil sin posisjon i Brasil, og muliggjør synergieffekter med eksisterende prosjekter, skriver selskapet i en pressemelding.

Et konsortium som består av Petrobras (30%), ExxonMobil (40%) og Statoil (30%), leverte vinnerbudet på blokk C-M-657 i Campos-bassenget. Signaturbonusen som ble tilbudt blokk var 638,550,000 USD*. Samme konsortium bestående av Petrobras (40%), ExxonMobil (40%) og Statoil (20%) leverte vinnerbudet for blokk C-M-709 i Campos Basin med en signaturbonus på 450,000,000 USD. Petrobras blir operatør for begge blokkene.

Statoil, sammen med BP, leverte vinnerbudet for blokk C-M-755 og C-M-793. Signaturbonus for begge blokker var til sammen 26,016,600 USD (Statoils andel er 40% i begge). Begge blokker blir operert av BP.

Tildelingen i Brasils 15. budrunde styrker Statoils ambisjon om langsiktig vekst i Brasil og styrker selskapets posisjon i det hydrokarbonrike Campos-bassenget, hvor selskapet er operatør for Peregrino-feltet, som er i produksjon. Andre viktige lisenser i Campos-bassenget er Roncador-feltet, med Petrobras som operatør, hvor Statoil har 25% eierandel**, og BM-C-33-prosjektet, som er i utviklingsfasen, med Statoil som operatør.

- Vi er godt fornøyd med resultatet av denne runden. Vi ser fram mot å samarbeide med våre partnere om disse spennende letemulighetene, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

- Denne tildelingen er i tråd med Statoils letestrategi om å bygge kjerneposisjoner i hydrokarbonrike og påviste bassenger. Tilgang til nye områder av høy kvalitet er en avgjørende forutsetning for ytterligere verdiskapning gjennom letevirksomhet og for å øke Statoils internasjonale produksjonsnivå fra kjerneområder som Brasil, sier Dodson.

- Dette er leteareal i verdensklasse i et land hvor Statoil har drevet virksomhet siden 2001, med en erfaren lokal organisasjon og stor innsikt i lokale reguleringer, sier Statoils landsjef i Brasil, Anders Opedal.

- Jeg er glad for å styrke samarbeidet med solide og erfarne selskaper som Petrobras og Exxon, som også er partnere i andre konsesjoner i Brasil, samt etablere et nytt partnerskap med BP, tilføyer Opedal

Blokkene ligger i sørlig del av Campos-bassenget, nær vår posisjon i BM-C-33 (Pão og Gavea), hvor Statoil er operatør. Dette gir muligheter for å oppnå synergieffekter med eksisterende funn og virksomhet i Brasil.

Den 15. lisensrunden ble gjennomført av the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuel (ANP).

Signering av konsesjonsavtalene fra 15. lisensrunde planlegges innen 30. november