- Statoil sender inn et sted mellom 50 og 70 patentsøknader hvert år

Publisert

Tidligere denne måneden fortalte IPR-byrået Zacco om økt interesse for Nordsjøpatenter, og at de derfor etablerer et eget kontor i England for å satse internasjonalt på denne typen patenter.

– Det er ingen hemmelighet at spissteknologi fra Nordsjøen i neste omgang blir eksportvare. Oljenæringen er blitt mye mer bevisst på verdiene som ligger i dette de senere årene. Derfor opplever vi vekst på patenter fra norske kunder, men også fra store internasjonale oljeklienter. Alle ønsker å etablere sin teknologi i Nordsjøen, sa Thor B. Mosaker i Zacco.

I den forbindelse har enerWE tatt en titt i Patentstyrets søkemotor for å se hvordan det står til med Statoils patentsøknader. Der ser vi at Statoil har vært og er svært aktiv med patentsøknader, men at antallet søknader har gått ned de siste årene.

Antall patentsøknader pr. år.
Antall patentsøknader pr. år.

- Grunnen til at antallet av innvilgete patenter i Norge har gått noe ned de siste årene er at vi nå søker først i det internasjonale patentsystemet slik at det tar lenger tid før søknaden blir godkjent i Norge, sier Eskil Eriksen, pressetalsmann for teknologi, prosjekter og drilling i Statoil, til enerWE.

Det betyr ikke at de ligger på latsiden. Statoil er fortsatt veldig aktive med patentsøknader.

- Statoil har totalt 600 innvilgede patenter og internasjonale patentsøknader som vil bli videreført i Norge. Vi har til sammen omtrent 3000 nasjonale patenter i ulike land. Statoil sender inn et sted mellom 50 og 70 patentsøknader hvert år, sier Eriksen.

Han forteller videre at patenter er for at Statoil skal kunne klare å hevde seg i den internasjonale konkurransen.

- Statoil bruker patenter for å støtte utvikling og innføring av ny teknologi, samt for å kunne hevde seg i konkurransen med andre store oljeselskaper. Det er særlig som følge av at Statoil har blitt et internasjonalt oljeselskap at det er viktigere å bygge en patentportefølje knyttet til egenutviklet teknologi. Og vi har flest patenter innenfor undervannsteknologi, boring og utstyr, sier Eriksen.

Et patent gir en midlertidig enerett på egen teknologi, og andre som ønsker å bruke den må betale en lisens for å få lov til det.

- Statoil bruker også patenter for å sørge for at det blir konkurranse i markedet. Dette gjør vi ved å lisensiere ut egen teknologi som flere leverandører får tilgang til og får lage tilbud ut fra. Dette er særlig viktig i utvikling av nye standarder, sier Eriksen.

På den andre siden kan det fort bli dyrt hvis alt er patentert. Det kan for eksempel gå utover bruken av felles bransjestandarder. Statoil er derfor også opptatt av å dele kunnskap slik at det blir vanskeligere for konkurrenter å ta patent på løsninger som Statoil og andre aktører bruker.

- Vi publiserer i tillegg mye teknisk informasjon og nye ideer for å hindre andres patentering innenfor viktige deler av standarden. Det er også viktig å bidra til et bredt samarbeid både med oljeselskaper og leverandørindustri for å få åpnet standardene for hele industrien, sier Eriksen.

Les også: - Det er ingen hemmelighet at spissteknologi fra Nordsjøen i neste omgang blir eksportvare