Utsirahøyden  20170731.Den første synlige delen av oljefeltet Johan Sverdrup kom på plass i forrige uke. Det skjedde da 26.000 tonn stål ble senket ned på Utsirahøyden.Foto: Jan Arne Wold / Statoil / NTB scanpix
Utsirahøyden 20170731.Den første synlige delen av oljefeltet Johan Sverdrup kom på plass i forrige uke. Det skjedde da 26.000 tonn stål ble senket ned på Utsirahøyden.Foto: Jan Arne Wold / Statoil / NTB scanpix

Statoil oppretter to operasjonssentre i Bergen

Publisert

Statoil vil investere mellom én og to milliarder kroner på to operasjonssentre fram mot 2020. Og de skal ligge i Bergen.

Operasjonssentrene, et integrert operasjonsstøttesenter og et boreoperasjonssenter, skal betjene over 40 plattformer og installasjoner fra land, og planen er at dette skal spare Norges største oljeselskap for 15,5 milliarder de neste fem årene.

Sentrene i Bergen skal stegvis knyttes opp mot alle Statoils installasjoner på norsk sokkel allerede fra i år.

– Mulighetene digitalisering gir oss vil endre vår bransje, måten vi arbeider på og skape økte verdier for oss og samfunnet. Sentrene er gode eksempler på hvordan vi fortsetter å ta i bruk digital teknologi for å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift i en pressemelding.

I desember startet Statoil også opp et operasjonsstøttesenter i USA, som i dag følger opp selskapets over 1.100 brønner på land.

– Digital teknologi bidrar til kontinuerlig forbedring av driften på våre eksisterende felt. På nye feltutbygginger vil produksjon av olje og gass i stadig større grad foregå fra ubemannede, robotiserte standardiserte og fjernstyrte installasjoner. Mange operasjoner vil kunne gjennomføres med færre risikoutsatte arbeidssituasjoner. Vi kan styre vedlikeholdet bedre og vi oppnår økt sikkerhet og en høyere operasjonell kvalitet, sier Nilsson.

(©NTB)