Statoil med egen gransking av Turøy-ulykken

Publisert

Skal identifisere tiltak for å forbedre selskapets arbeid med helikoptersikkerhet. 

Statoils egen gransking av helikopterulykken ved Turøy i Hordaland, der 13 personer mistet livet, har som mål å gjøre helikoptertransport sikrere.

– Havarikommisjonen skal arbeide med å finne svar på hvordan denne ulykken kunne skje. For oss er det avgjørende at alle de som drar på jobb offshore, har tillit til at vi gjør det vi kan for å ivareta sikkerheten. Vi gjennomfører derfor en egen gransking for å identifisere tiltak som kan forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Mandatet for Statoils gransking ble offentliggjort onsdag. Statoil opplyser at granskingen vil vurdere forhold som lar seg evaluere uavhengig av om Havarikommisjonens undersøkelsesrapport er ferdigstilt.

Gransker roller og ansvar

Granskingsteamet skal se nærmere på selskapets beredskapsmessige håndtering av ulykken, inkludert samhandling med myndigheter og samarbeidspartnere.

Granskerne skal også se nærmere på Statoils organisering og aktiviteter knyttet til helikoptertjenester, herunder roller og ansvar mellom Statoil, helikopteroperatører og andre aktører som er involvert i drift og vedlikehold av helikopteroperasjoner for Statoil på norsk sokkel.

Dessuten skal granskingen vurdere hvordan helikopterhendelser følges opp av Statoil og selskapets leverandører.

Tolv menn og en kvinne i alderen 32 til 60 år omkom i helikopterulykken ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland klokken 12 fredag 29. april.