Lindås 20120328.  Statoil truer med å legge ned oljeraffineriet på Mongstad. Statoil opplever at selskapet dels sliter med et tungt marked der marginene er lave og kostnadsnivået er høyt, og dels at problemene skyldes rammebetingelser som er annerledes enn det konkurrentene har.   Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Lindås 20120328. Statoil truer med å legge ned oljeraffineriet på Mongstad. Statoil opplever at selskapet dels sliter med et tungt marked der marginene er lave og kostnadsnivået er høyt, og dels at problemene skyldes rammebetingelser som er annerledes enn det konkurrentene har. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Statoil: Lekkasjer kunne ført til dødsulykker

Publisert

En hydrogenlekkasje på Mongstad i Hordaland i oktober i fjor kunne fått dødelig utfall, ifølge Statoils egen granskingsrapport. Det samme gjelder en hendelse på Trollfeltet.

Granskingsgruppa har klassifisert hendelsen 25 oktober som alvorlighetsgrad gul, men understreker at den ved «ubetydelig endrede omstendigheter» kunne vært en dødsulykke, klassifisert som alvorlighetsgrad «rød 1».

– Ville ikke klart å rømme

«Dersom lekkasjen hadde antent, ville det oppstått en umiddelbar flashbrann med påfølgende kontinuerlig jetflamme som hadde truffet stillasgulv og spredd seg utover og oppover i en viss utstrekning. Tilstedeværende personell ville ikke ha klart å rømme raskt nok, med den følge at utfallet sannsynligvis kunne blitt fatalt for en til flere personer», heter det.

Granskingen etter hendelsen peker på utvendig korrosjon som utløsende årsak. Blant de bakenforliggende årsakene trekker rapporten fram feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse.

Fagforening ikke overrasket

Til Dagens Næringsliv sier hovedtillitsvalgt Jan-Eirik Feste i Safe-klubben det ikke er noen overraskelse at hydrogenlekkasjen var knyttet til manglende vedlikehold.

– Det kan du trygt si. Vi har sett det lenge. Foreningene har protestert på det mange ganger. Det er ikke bare manglende, men utsatt vedlikehold. En har skubbet dette foran seg, sier han.

På Trollfeltet

Rapporten ble lagt fram fredag, og den er også oversendt Petroleumstilsynet. Det samme gjelder en rapport om en hendelse knyttet til brønnkontroll på Trollfeltet 15. oktober, altså ti dager før lekkasjen på Mongstad.

«Brønnkontrollhendelsen førte til en gasslekkasje som skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt med ringromsventilen i utblåsningssikringen (BOP) etter om lag ett minutt, opplyser oljeselskapet.

Kunne ført til tap av liv

«Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent. BOP-en ble raskt aktivert og stoppet gasslekkasjen, og fem gassdetektorer slo automatisk av utstyr som kan forårsake gnister», står det videre.

– Vi ser alvorlig på begge disse hendelsene. Åpenhet er vesentlig for sikkerhetsarbeidet og granskingsrapportene er et viktig bidrag til at vi lærer av hendelsene. Skal vi fatte de riktige beslutningene og iverksette de rette tiltakene, må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring.

Bellona bekymret

Bellona-leder Frederic Hauge tror ikke det er tilfeldig at de to hendelsene kommer i en tid med kostnadskutt på norsk sokkel.

– Dette er to av de alvorligste hendelsene vi har hatt på norsk sokkel. Selv om det heldigvis ikke førte til dødsfall, viser rapporten at dette kunne endt i tragedie. Det er svært skremmende at Statoil har hatt to så alvorlige hendelser på kort tid, samtidig som de har gjennomført store kostnadskutt, sier Bellona-lederen. (©NTB)