Oslo  20171128.Olje- og energiminister, Terje Søviknes åpner tirsdag Høstkonferansen 2017, som arrangeres i Oslo av Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20171128.Olje- og energiminister, Terje Søviknes åpner tirsdag Høstkonferansen 2017, som arrangeres i Oslo av Statoil, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Statoil har planen klar for giganten Castberg

Publisert

Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge Statoil.

– Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Senere i dag mottar han fra Statoil og lisenspartnerne Eni og Petoro planen for utbygging og drift av oljefeltet.

Planlagt oppstart er 2022, og investeringskostnadene beregnes til 49 milliarder kroner. Mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter forventes å kunne utvinnes. Det gjør Castberg til det største olje- og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygd i år.

Utfordringer

Konserndirektør Margareth Øvrum i Statoil sier prosjektet vil bidra til å utvikle nordområdene og skape betydelige verdier og ringvirkninger.

Men hun legger ikke skjul på at det har vært utfordringer underveis.

– Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og var kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen, sier hun.

Ifølge Øvrum vil feltet nå være lønnsomt selv med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet.

– Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier Søviknes.

Base i Hammerfest

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Feltet vil produsere i over 30 år. Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Direkte og indirekte vil investeringen i driftsfasen utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge, ifølge anslag Agenda Kaupang har gjort for Statoil.

Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk. I underkant av 1.800 av disse vil komme i Nord-Norge.

De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter.

(©NTB)