Statoil går inn i sitt første solprosjekt

Publisert

Statoil skriver i en pressemelding at de har inngått en avtale om å kjøpe 40 prosent i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar. Prosjektet vil levere elektrisitet til rundt 160.000 husstander. Selskapene har også avtalt et eksklusivt samarbeid for å sammen utvikle eventuelle framtidige solenergiprosjekter i Brasil.

I tillegg Statoil kjøper en 50 prosent andel i prosjektselskapet, som innebærer at Statoil kan delta i oppbygging og drift av solenergiprosjekter i framtiden.

- Brasil er et kjerneområde for Statoil, der vår ambisjon er å levere sikker og bærekraftig vekst i et spennende energimarked. Ved å investere i sol i Brasil styrker vi posisjonen vi allerede har i landet gjennom produksjon fra oljefeltet Peregrino, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil.

Glad for satsingen

Satsingen får tommelen opp av miljøorganisasjonen Zero:

- Dette ser ut som et fornuftig og forsiktig første steg inn i solenergi for Statoil, og en mulighet for å teste om Statoil hører hjemme i solenergi sier Marius Holm, daglig leder i Zero til enerWE.

Han mener at det ikke nødvendigvis er opplagt, og poengterer at Statoil må bruke litt tid på å gjøre seg erfaringer og finne sin rolle innen denne delen av energimarkedet.

- Solenergi har, både under utbyggingsfase og driftsfase, svært få likheter med olje, gass og offshore vind. Jeg applauderer at Statoil tester ut, og håper de finner sin rolle. Ikke minst kan Statoil undersøke forretningsmuligheter i å tilby "hybridpakker" til kraftmarkedet, der sol og vind kombineres med gass som backup, sier Holm.

Solenergi-gründeren Andreas Thorsheim i Otovo er også positiv.

- Det er bra for solbransjen at Statoil eksperimenterer også med denne teknologien, sier Thorsheim.

Han er imidlertid litt avventende til hva som kommer ut av dette, og påpeker at de fornybare eksperimentene til Statoil så langt ikke gir et inntrykk av at det ligger en helhetlig strategi bak.

- Det blir etterhvert spennende å se hvor de skal med disse eksperimentene: For litt satsing på co2-rensing, litt havvind, litt venture og litt sol ser ikke ut som en samlet strategi. Det er veldig forskjellige virksomheter og det er helt sikkert at man ikke kan være best i alle de sportene over tid, sier Thorsheim til enerWE.

25 millioner dollar

Statoil betaler en samlet kjøpspris på 25 millioner dollar for å få tilgang til Apodi-prosjektet og prosjektselskapet. Bygging av solprosjektet starter i løpet av oktober, med sikte på å levere elektrisitet fra slutten av 2018.

Samlet investeringskostnad for Apodi-prosjektet er anslått til 215 millioner dollar, som blir 65 prosent prosjektfinansiert og 35 prosent egenkapital, hvorav Statoils andel er rundt 30 millioner dollar.

Etter transaksjonen har Scatec Solar 40 prosent eierandel i Apodi, mens ApodiPar har de resterende 20 prosent.

- Statoil supplerer aktivt olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energikilder og vi har så langt fokusert på havvind hvor vi har et unikt konkurransefortrinn og kan bygge på over 40 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Apodi-prosjektet er et fornuftig første steg inn i sol-industrien og kan demonstrere hvordan solenergi kan gi Statoil skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter, sier Rummelhoff.

Vektsmuligheter for solenergi

Forbedret teknologi og lavere kostnader har gjort solenergi til en attraktiv energikilde som utkonkurrerer tradisjonelle energikilder i viktige markeder. Solceller (PV) har vokst globalt med rundt 50 prosent årlig de siste 10 årene, og forventes å fortsette å vokse.

De siste årene er det gitt tillatelser til bygging av omkring 3GW i Brasil i tre solenergiauksjoner. Ytterligere 7GW planlegges tildelt innen 2024.

- Potensialet for solenergi i Brasil er betydelig, og sammen med Statoil øker vi våre ambisjoner ytterligere i dette markedet. Vi tar med våre sterke resultater som integrert uavhengig produsent av solenergi inn i partnerskapet, mens Statoil har et sterkt engasjement og erfaring fra Brasil gjennom sine andre energiaktiviteter, sier Raymond Carlsen, konsernsjef for Scatec Solar.

Scatec Solar er en norsk produsent av solenergi med samlet produksjon på 322 MW fra sine solenergianlegg. I tillegg har selskapet en betydelig portefølje av fremtidige solenergiprosjekter.

Les også:

Powered by Labrador CMS