LindÂs  20170801.Oljeraffineriet p Mongstad i Nordhordland.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
LindÂs 20170801.Oljeraffineriet p Mongstad i Nordhordland.Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Statoil frykter strengere miljøkrav til Mongstad

Publisert

Statoil frykter for konkurransedyktigheten hvis Miljødirektoratet finner ut at utslippene ved oljeraffineriet på Mongstad ikke er forsvarlige for miljøet.

Statoil har fram til nå ikke hatt noen utslippsgrenser ved Mongstad, men nå skjerper myndighetene kontrollen med utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter fra det store oljeraffineriet, melder NRK.

Ifølge kanalen har Statoil i årevis sluppet ut over 30 ulike miljøgifter både i luften og i sjøen, uten noen utslippsgrense. Blant annet er det de siste ti årene sluppet ut 12 kilo arsen, 20 kilo bly og 3 kilo kvikksølv hvert år.

Nå vil Miljødirektoratet se nærmere på omfanget av utslippene og vurdere om mengden er forsvarlig.

– Det er veldig forskjellig fra stoff til stoff hvor stor skade de kan gjøre. Et metall vil være i miljøet til evig tid og blir ikke brutt ned. Kvikksølv i luft kan drive nordover og dukker opp i arktiske strøk, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Resultatet kan føre til at Statoil kan bli pålagt begrensninger på utslipp, noe de altså ikke har hatt fram til nå. Dette bekymrer Statoil ettersom de frykter at kostnadene vil bli en stor ulempe i konkurransen med utenlandske oljeraffinerier.

– Vi ønsker ikke særnorske krav, men utslippskrav som harmonerer med EUs, sier pressekontakt Elin Isaksen i Statoil. Hun peker på at Statoil uansett tar egne målinger av utslippene, og at deres egne fagfolk ikke mener at utslippene har hatt konsekvenser for miljøet.

(©NTB)