Stavanger, Norway 20130119.Statoil sitt hovedkontor på Forus utenfor Stavanger, lørdag 19. januar 2013.Et gassanlegg i In Amena, Algerie, ble onsdag 16. januar rammet av et terrorangrep, og flere utenlandske statsborgere, der i blandt nordmenn ansatt i Statoil, ble kidnappet og holdes som gisler. Statoil er en av operatørene ved anlegget.Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix
Stavanger, Norway 20130119.Statoil sitt hovedkontor på Forus utenfor Stavanger, lørdag 19. januar 2013.Et gassanlegg i In Amena, Algerie, ble onsdag 16. januar rammet av et terrorangrep, og flere utenlandske statsborgere, der i blandt nordmenn ansatt i Statoil, ble kidnappet og holdes som gisler. Statoil er en av operatørene ved anlegget.Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Statoil får starte omstridt boring i gytefelt

Publisert

Regjeringen gir Statoil tillatelse til å starte oljeboring i et viktig gyteområde for tobisfisker i Nordsjøen, etter at en klagestorm fikk boringen utsatt.

Statoil fikk i september tillatelse til å letebore etter olje på Tune Statfjord-feltet i Nordsjøen, men boringen måtte utsettes etter at både Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona klaget Miljødirektoratets tillatelse inn for Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen for de sterke reaksjonene er at Tune Statfjord-feltet – som ligger rundt 120 kilometer vest for Bergen – er et viktig område for å fiske tobis. Det er en fiskeart som regnes som viktig for økosystemet i Nordsjøen, skrev Stavanger Aftenblad i oktober.

Nå har Klima- og miljødepartementet avvist klagen, melder Bergens Tidende.

I begrunnelsen skriver departementet at de slutter seg til Miljødirektoratets vurdering om at bidraget til den samlede belastningen fra den omsøkte boringen er av liten betydning og ikke vil forstyrre tobis i vesentlig grad med de tiltakene som er pålagt og planlagt gjennomført.

I en Twitter-kommentar skriver fiskeri- og havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet trosser alle miljøfaglige råd om den sårbare og viktige Vikingbanken, og at avgjørelsen er skandaløs.

Statoil sier de kjenner til risikoen og tar fiskerinæringens bekymringer på alvor. Selskapet mener tidspunktet for operasjonen og andre tekniske tiltak reduserer risikoen for tobisen på Vikingbanken.

(©NTB)