Statoil fant gass på Valemon-feltet i Nordsjøen

Publisert

To år etter at Valemon kom i drift har Statoil gjort et nytt gassfunn på feltet, kalt Valemon Vest. Statoil skriver i en pressemelding at funnet anslås å være mellom 20 og 50 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er et viktig funn for den videre utviklingen av Valemon, sier Gunnar Nakken, Statoils direktør for Drift Vest, området som består av Statoils felter som driftes fra Bergen.

– Dette er nye reserver som kan settes i umiddelbar produksjon og som vil bidra med god verdiskapning. Funnet viser at det fortsatt er gode muligheter i Nordsjøen, der vi er godt kjent og har en velutviklet infrastruktur, sier Nakken.

– Vi er meget fornøyd med å ha gjort vårt andre funn i 2017, sier Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbrittania. Funn som dette og Cape Vulture gir verdifulle bidrag til eksisterende felt, fortsetter Averty.

Brønnen ble boret 160 km nordvest for Bergen. Dette er den syvende letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse PL193 D, innenfor Valemon Unit.

Gunnar NakkenGunnar Nakken

Letebrønnen ble boret fra Valemon med den oppjekkbare riggen West Elara til et vertikalt dyp på 4337 meter under havoverflaten. Havdypet er 133,5 meter. Brønnen blir nå komplettert og satt i produksjon fra Valemon-plattformen.

Partnerskapet i Valemon Unit består av:

 • Statoil Petroleum AS (operatør, 53,775%)
 • Petoro AS (30%)
 • Centrica Resources (Norge) AS (13%)
 • A/S Norske Shell (3,225%).
 • Fakta om Valemon:

  • Gass- og kondensatfelt i Nordsjøen mellom Kvitebjørn og Gullfaks Sør, om lag 160 kilometer vest for Bergen, og rommer om lag 192 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Feltet er bygget ut med en ubemannet, bunnfast stålplattform med separasjonsanlegg for gass, kondensat og vann.
  • Gassen fra Valemon transporteres via den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal, som er et knutepunkt for transport videre til gassmarkedene i Europa.
  • Kondensatet transporteres i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland. En sjøkabel forsyner Valemon med elektrisk kraft fra Kvitebjørn.
  • Plan for utbygging og drift (PUD) av Valemon-feltet ble godkjent av Olje- og energidepartementet i juni 2011.
  • Produksjonsstart var 3. januar 2015.