- Statoil er godt posisjonert for konkurransedyktig verdiskaping i en lavkarbonframtid

Publisert

Statoil har nå lagt frem resultatene for fjerde kvartal 2017, og dermed også for fjoråret som helhet. Driftsresultatet endte på 4,0 milliarder dollar, og etter skatt ble resultatet 1,3 milliarder dollar.

- I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 prosent til 0,23 dollar per aksje, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, i en pressemelding.

Han gir reduserte investeringskostnader noe av æren for forbedret resultat.

- Vi har redusert våre investeringskostnader til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar. Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

I snitt fikk Statoil 54 dollar fatet for oljen de produserte. Det er en markant oppgang fra tidligere kvartal, og den ble kombinert med rekordhøy produksjon. Samtidig var letekostnadene lavere. Dermed endte 2017 med et driftsresultat på 12,6 milliarder dollar, og det er mer enn tre ganger høyere enn de 4,1 milliardene som Statoil leverte i driftsresultat i 2016.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,134 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,095 millioner foe per dag i samme periode i 2016.

Økningen skyldtes hovedsakelig høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA, og opptrapping av nye felt.

Ved utgangen av året 2017 hadde Statoil fullført 28 letebrønner, hvorav 14 med drivverdige funn.

Styret i Statoil foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 4,5 prosent til 0,23 USD per aksje for fjerde kvartal.

Statoil forteller at de tror de kan levere positiv fri kontantstrøm ved en oljepris under 50 dollar per fat fra 2018 til 2020.

Lønnsom vekst fra prosjekter i verdensklasse - vi investerer i en radikalt forbedret neste generasjons prosjektportefølje med 3,2 milliarder fat med en gjennomsnittlig balansepris på 21 USD per fat

- Norsk sokkel er ryggraden i vår virksomhet. Her utvikler vi nye ideer og teknologier, og skalerer dem opp for å skape enda høyere verdi. Internasjonalt søker vi i økende grad muligheter hvor vi kan utnytte våre styrker, også som operatør, sier Sætre

Statoil mener at de allerede er en industrileder innen karboneffektiv produksjon og har satt ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp. Innen 2030 forventer selskapet at 15-20 prosent av samlede investeringer vil gå til nye energiløsninger.

- Statoil er godt posisjonert for konkurransedyktig verdiskaping i en lavkarbonframtid. Med CO2-utslipp på rundt halvparten av gjennomsnittet i bransjen, og rekordhøy gassproduksjon som kan erstatte kull. Vi vil fortsette å utvikle oss som et bredt energiselskap, og bygge en lønnsom industriell posisjon innen ny fornybar energi, sier Sætre.