Statoil betaler milliarder for eiendeler i oljefelt i Nordsjøen

Publisert

Statoil betaler i underkant av 12 milliarder kroner for Totals eiendeler i skandaleprosjektet Martin Linge og Garantiana-funnet.

Statoil overtar dermed operatørskapene på begge feltene. Selskapet kjøper Totals eierandel på 51 prosent i Martin Linge-feltet og ender med en eierandel på 70 prosent. Statoil overtar også Totals eierandel i Garantiana-funnet og vil etter at transaksjonen er fullført ha en eierandel på 40 prosent i dette funnet, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Denne transaksjonen gir oss ytterligere konkurransedyktige vekstprosjekter på norsk sokkel. Martin Linge-feltet bygges ut med innovative løsninger for økt sikkerhet, verdiskaping og reduserte utslipp. Dette er i tråd med vår strategi. Ved å benytte Statoils driftserfaring og våre eksisterende kontrakter kan vi realisere ytterligere muligheter og synergier fra disse eiendelene, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.

Med oppkjøpet følger også arbeidskraft: Statoil overtar det som omtales som relevante ansatte fra Total.

Dødsulykke i Sør-Korea

Olje- og gassfeltet Martin Linge-feltet bygges ut vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen, men er blitt et gigantisk problemprosjekt for Total. Feltet er blitt utsatt en rekke ganger, senest etter en arbeidsulykke ved Samsung-verftet Geoje i Sør-Korea i mai. Seks personer mistet livet, og 22 personer ble skadd da en kran kollapset.

Prosjektet har blitt hele 42 prosent dyrere enn budsjettert, med 12,1 milliarder kroner i overskridelser, skriver Stavanger Aftenblad. Martin Linge-feltet kommer også dårligst ut på Olje- og energidepartementets oversikt over prosjekter som er under utbygging på norsk sokkel.

Mens produksjonen på feltet etter planen skulle vært startet opp i 2016, er forventet oppstart nå utsatt til begynnelsen av 2019.

De utvinnbare ressursene på Martin Linge-feltet har imidlertid økt siden den første såkalte Plan for Utvikling og Drift (PUD) ble godkjent tilbake i 2012, og anslås til i overkant av 300 millioner fat oljeekvivalenter. Nøyaktig forventet produksjon og levetid er ikke kjent, men strekker seg ifølge Statoil inn på 2030-tallet.

Strømkabel

Mens stålunderstellet til en bemannet brønnhodeplattform allerede er installert på Martin Linge-feltet i Nordsjøen, ferdigstilles plattformdekket ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Dette blir transportert til Norge i begynnelsen av 2018.

Et landbasert, digitalt driftssenter skal fjernstyre driften og ifølge Statoil bidra til reduserte driftskostnader. Plattformen skal få strøm fra land gjennom verdens lengste vekselsstrømkabel på 160 kilometer. Ifølge beregninger vil dette redusere CO»-utslippene med 200.000 tonn CO2 hvert år.

For Garantiana-feltet er de utvinnbare potensialet vurdert til mellom 50 og 70 millioner fat oljeekvivalenter.

Kjøpet forutsetter blant annet godkjenning fra myndighetene og skal etter planen fullføres neste år. Statoil opplyser at prisen kan bli justert når transaksjonen gjennomføres.

(©NTB)