Statnetts styreleder: - Det er en kjent sak at de store investeringene legger igjen en større balanse som krever en høyere tariff på nettleien

Publisert

Denne uken arrangerer TrønderEnergi sitt årlige juleseminar. enerWE er tilstede, og vi tok en prat med Jon Fredrik Baksaas, styreleder i Statnett.

Jon Fredrik Baksaas har bakgrunn som CEO i Telenor, og vi spør han om hvilke likheter han ser mellom omstillingen i telebransjen, og omstillingen i kraftbransjen.

- Det vi var igjennom i telebransjen på 90-tallet var at kunden fikk mer å si, og kunden fikk større fleksibilitet og flere valg. For strømleverandørene sin side må man da skjønne den utviklingen man er inne i. Kundene blir nå mye mer bevisste.

Jon Fredrik Baksaas tror at hele Norge nå er villig til å bidra på sitt vis med det grønne skiftet.

- Du har erfaring med å gjennomføre store endringer. Hvilke store endringer ønsker du å gjennomføre i Statnett?

- Jeg har ikke gått inn og konkretisert det enda, men Statnett er i endringer rundt sitt eget vedkommende. Ikke minst gjelder det den nye prosjektmodellen. Det er en kjent sak at de store investeringene legger igjen en større balanse som krever en høyere tariff på nettleien. Dette er noe vi må adressere for å ha kontroll på kostnadssiden. 

Statnetts styreleder trekker også frem overgangen til Elhub som kommer i februar.

- Gjennom Elhub får hele kraftbransjen innsikt i kundedata og kundeforbruk på en helt ny måte. Det tror jeg kommer til å skape ny innovasjon i bransjen.

Mer uregulerbar kraft inn på strømnettet skaper utfordringer med fleksibilitet. Vi spør derfor styrelederen om han tror det er aktuelt for Statnett å gå inn på utbygging av stasjonære batterier.

- Det har ikke vært Statnetts rolle så langt. Det har vel ikke vært vurdert heller. Dette kan jeg ikke svare på.

- Er det helt uaktuelt å splitte Statnett i flere selskap og privatisere deler.

- Jeg tror Statnetts rolle som TSO er så godt forankret nasjonalt anliggende så Statnetts eierskap ligger helt fast.