Konsernsjef Håkon Borgen
Konsernsjef Håkon Borgen

- Vi ser at det er behov for å styrke hovedstrømnettet en rekke steder

Statnett har lagt frem Nettuviklingsplanen 2019.

Statnett forteller i en pressemelding at nå har lagt frem Nettutviklingsplanen 2019. Den beskriver hvorden de planlegger en gradvis forsterking og fornyelse av hovedstrømnettet over hele landet.

– Våre tiltak og planer vil gi en balansert og effektiv nettutvikling som legger til rette for det helelektriske Norge, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett om Nettutviklingsplanen 2019.

Nettutviklingsplanen som beskriver trendene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Fornyelse av eksisterende nett og stasjoner, samt en gradvis økning i forbruk og produksjon gir viktige føringer for nettutviklingen fremover.

- Ved å fornye og forsterke hovedstrømnettet gradvis inn mot regionene og rundt de store byene, vil vi sørge for trygg strømforsyning, legge til rette for verdiskaping og redusere klimagassutslipp, sier Borgen.

Statnett forventer å opprettholde et årlig investeringsnivå på 4-6 milliarder kroner fremover. Etter 2030 er imidlertid usikkerheten større.

- Vi mener nivået vil være tilstrekkelig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag i møte med den helelektriske fremtiden, uttaler Håkon Borgen.

Kraftsystemet er i endring langs kysten og i områdene rundt de store byene. Her er det behov for større nettforsterkninger flere steder. Det skyldes anstrengt forsyningssikkerhet som følge av regionalt etterslep i nettutvikling og vedlikehold av flere anlegg. Andre årsaker er befolkningsvekst, elektrifisering av samfunnet, flere henvendelser fra industri, petroleum og næringsliv, samt lite ledig nettkapasitet.

For å løse samfunnsoppdraget vårt ser vi at det er behov for å styrke hovedstrømnettet en rekke steder som i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Finnmark, Lofoten/Vesterålen og på Haugalandet og Nordvestlandet

Håkon Borgen

- For å løse samfunnsoppdraget vårt ser vi at det er behov for å styrke hovedstrømnettet en rekke steder som i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Finnmark, Lofoten/Vesterålen og på Haugalandet og Nordvestlandet, sier Borgen.

Nettutviklingsplanen 2019 går mer i dybden av det langsiktige nettbehovet enn tidligere planer, ved å inkludere Analyse av transportkanaler. Norge har det siste tiåret vært det landet i Norden som har investert mest i transmisjonsnettet. Vi har i dag et tilnærmet hundre prosent fornybart kraftsystem som er effektivt, høyt utnyttet og en transport av kraft som er blant Europas rimeligste per transporterte megawattime.

– Det betyr at Norge står i en unik posisjon hvor vi skal sikre at norsk konkurransekraft videreføres, samtidig som vi skal håndtere de store endringene i kraftsystemet og fortsatt opprettholde en sikker strømforsyning, avslutter konserndirektør Borgen i Statnett.

Her kan du laste ned og lese rapporten.