Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Statnett vil dele Nord-Norge i to

Foreslår å dele opp Elspotområde 4 som i dag inkluderer Finnmark, Troms, Nordland og nordre del av Trøndelag.

Statnett forteller i en pressemelding at de og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden i fellesskap har sett på alternative inndelinger av elspotområder.

I dag er Norge delt inn i 5 elspotområder, og aktørene i kraftmarkedet kan kjøpe og selge strøm på kraftbørsen Nord Pool med forskjellige priser for hver av disse elspotområdene. Prisene er vanligvis ganske like, men det er noen variasjoner som følge av forskjellig tilbud og etterspørsel.

Nå foreslår Statnett at elspotområde 4, det nordligste elspotommrådet som inkluderer Finnmark, Troms, Nordland og den delen av Trøndelag som er nord for Tunnsjødal, skal deles i to.

Norge er delt inn i 5 elspotområder. Elspotområde 4 inkluderer i dag alt som er nord for Tunnsjødal i Trøndelag.
Norge er delt inn i 5 elspotområder. Elspotområde 4 inkluderer i dag alt som er nord for Tunnsjødal i Trøndelag.

Hvis NVE godkjenner forslaget, går Statnett videre og gjennomfører en mer detaljert studie. Det vil i såfall ta omtrent et år, og så vil det bli holdt en offentlig høring. før eventuelle endelige forslag til justeringer av budområder sendes til NVE.

- Vi håper og tror at aktørene i kraftmarkedet vil benytte muligheten til å komme med sine innspill mulige endringer av budområdene gjennom høringsprosessen. Vi kommer tilbake med nærmere detaljer om høringsprosessen etter at myndighetene har vurdert de foreslått alternativene, sier direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Dette arbeidet foregår parallelt med tilsvarende arbeid i våre naboland.

- De nordiske landenes kraftsystemer er koblet tett sammen, og et harmonisert og velfungerende kraftmarked gjør det mulig å ivareta både behovet for sikker strømforsyning og omlegging til mer klimavennlig produksjon og forbruk av energi på en effektiv måte, sier Munthe.

- For vår del ser vi at det er en fordel at vi legger de samme prinsippene til grunn for inndelingen av budområder i de nordiske landene, og at vi regelmessig vurderer områdene, sier Munthe.

Beslutning om en eventuell endring av de norske budområdene i kraftmarkedet, vil komme innen utgangen av 2020.

Her kan du laste ned rapporten og lese mer om forslaget til Statnett, samt tilsvarende forslag i våre naboland.