Statnett har investert for 6 milliarder hittil i år

Publisert

Statnett har lagt frem sitt regnskap for årets første halvdel.

Der forteller de at byggesesongen kom litt sent i gang i år på grunn av den snørike vinteren, men at de likevel har hatt god fremdrift. I løpet av årets første seks måneder har Statnett investert nesten 6,3 milliarder kroner, mot like under 4,1 milliarder i samme periode i fjor. Totalt regner de med å investere 12,5 milliarder kroner i løpet av året i år.

- I Vestre korridor har det vært et høyt aktivitetsnivå, og flere ledningsstrekk og nye anlegg er satt i drift. I Midt-Norge er mer enn 60 prosent av ledningsstrekket mellom Namsos og Surna ferdigstilt. I nord er flere stasjoner relatert til ledningsstrekket fra Ofoten til Balsfjord ferdigstilt. Kabellegging mellom Filtvedt og Brenntangen i Indre Oslofjord ble fullført før sommeren, og i Oslo har tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn startet opp, skriver Statnett.

Statnett leverte et resultat etter skatt på 1,0 milliarder kroner, og det er en kraftig økning fra 550 millioner på samme tid i fjor.

- Økning i regnskapsmessig resultat skyldes hovedsakelig økte tariffinntekter, noe motvirket av økte systemdriftskostnader og økt overføringstap. Økningene skyldes økende kraftpriser som følge av det uvanlige klimaet. I tillegg har driftskostnader økt som følge av høyere aktivitet i konsernet, men avskrivninger har vært lavere som følge av ekstraordinære avskrivninger i fjor, skriver Statnett.

Her kan du laste ned og lese halvårsrapporten til Statnett.