Auke Lont, Statnett Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Auke Lont, Statnett Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Auke Lont går av som Statnett-sjef

- Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen.

Publisert Sist oppdatert

Konsernsjef Auke Lont i Statnett varsler nå sin avgang etter 12 år i selskapet. Det forteller Statnett i en pressemelding. Han vil fortsatt sitte i stillingen frem til ny leder er på plass senest utgangen av januar 2021 og vil stå til selskapets disposisjon frem til sommeren 2021.

- Jeg har meddelt styret at jeg etter 12 år som konsernsjef i Statnett ønsker å tre tilbake. Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling det siste tiåret, sikret kraftforsyningen og oppgradert og utvidet transmisjonsnettet for å legge til rette for omstillingen av energisystemet i Norge, sier Lont.

Etter et tiår med store investeringer i transmisjonsnettet, registrerer Statnett et økende antall henvendelser om tilknytning av ny produksjon og nytt kraftforbruk, og elektrifisering av eksisterende virksomheter. Samtidig går også kraftsystemet gjennom en digital revolusjon og det er en stadig tettere sammenkobling av kraftsystemet på tvers av nettnivåer og landegrenser. Kraftmarkedet har også blitt mer effektivt og komplekst de siste årene.

Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk

Auke Lont

- Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å lede Statnetts kompetente og engasjerte medarbeidere gjennom denne spennende tiden. Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk, sier Lont.

Styret i Statnett setter nå i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef for Statnett og forventer å ha en erstatter på plass til Lont etter planen trer tilbake senest ved utgangen av januar 2021.

- På vegne av styret vil jeg takke Auke Lont for arbeidet som er lagt ned med å lede Statnett og utvikle det norske transmisjonsnettet siden 2009, sier styreleder Jon Fredrik Baksaas.

Statnett er heleid av staten. Olje- og energidepartementet opplyser at de har blitt informert om den kommende avgangen av styreleder Baksaas.

- Selv om Auke fortsetter som toppsjef noe tid framover, vil jeg takke ham for den store innsatsen han har lagt ned i Statnett. Han har ledet selskapet i en periode med store endringer i kraftsektoren. Statnett har under Auke Lonts ledelse på god måte bidratt til sikker energiforsyning i Norge og utbygging av et strømnett tilpasset økt bruk av klimavennlig elektrisitet, i stadig flere samfunnssektorer, sier olje- og energiminister Tina Bru.