Konsernsjef Håkon Borgen
Konsernsjef Håkon Borgen

Utenlandskabelen North Sea Link har allerede tjent 100 millioner kroner

To år før den settes i drift har strømkabelen mellom Norge og England allerede sikret inntekter til Statnett.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at den nye strømkabelen North Sea Link, som bygges mellom Norge og England, allerede har sikret inntekter på 100 millioner kroner. Det er på tross av at det fortsatt er nesten to år til den er klar til å tas i bruk.

North Sea Link (NSL) går mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle i England. Den 720 km lange kabelen blir verdens lengste i sitt slag, og skal settes i drift i 2021.

Kapasitetsmarkedet er et marke som skal bidra til å sikre britiske forbrukere mot tap av strømforsyning ved å opprettholde en pålitelig forsyning på en effektiv måte. I dette markedet kan også mellomlandsforbindelser delta. I auksjonen for levering tre år fram i tid (2022/2023), har NSL fått tilslag om å bidra med i overkant av 1200 MW kapasitet.

Dette gir en inntekt på nær 8 millioner pund, som tilsvarer rett under 100 millioner kroner, hvor halvparten tilfaller Statnett.

- Det er positivt for lønnsomheten til NSL-kabelen at den kan delta i det britiske kapasitetsmarkedet, og det er jo hyggelig å notere de aller første inntektene allerede nå, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Auksjonene i dette markedet gjennomføres hvert år, og resultatene av auksjonen for 2022/2023 var klare den 31. januar i år.

North Sea Link er eid 50% av Statnett og 50% av britiske National Grid. Inntektene på kabelen deles likt, og over tid vil Statnetts inntekter bidra til redusert nettleie for norske kunder.

Strømkabelen til England vil ha en kapasitet på 1400 MW, noe som tilsvarer strømbehovet til Oslo. Kabelleggingen er i rute, og strømretterstasjonene på begge sider er forventet å stå ferdige i løpet av året.

- Når kabelen settes i drift vil den bidra til et mer klimavennlig kraftsystem gjennom å legge til rette for overgang til mer fornybar energi på begge sider av kabelen og dermed lavere klimautslipp, forteller Borgen.