Fortsatt feil på utenlandskabel til og fra Danmark

Etter et år med feil må utenlandskabelen fortsatt brukes med redusert kapasitet.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at det fortsatt er feil på Skagerak 4-forbindelsen mellom Norge og Danmark. Dette er en av utenlandskablene som knytter det norske strømnettet sammen med det danske.

Siden februar i fjor har det vært tre feil på Skagerrak 4-forbindelsen mellom Norge og Danmark. Feilene har oppstått på landkabelen på dansk side. Årsakene til feilene er ennå ikke klarlagt, opplyser Statnett og Energinet.

For å redusere risikoen for ytterligere feil, har det vært nødvendig å redusere belastningen på Skagerrak 4 (SK 4). Derfor er den maksimale kapasiteten på Skagerrakforbindelsene satt ned fra 1700 til 1450 MW.

Den tekniske løsning på SK 4 innebærer at kapasiteten i en slik situasjon i utgangspunktet er asymmetrisk med 1450 MW i primærretning og 950 MW i sekundærretning. Det er mulig å bytte primær- og sekundærretning, men det tar et par døgn å gjennomføre omkoblingene i anleggene.

Energinet og Statnett arbeider på flere områder for at øke kapasiteten:

  • Vurdere hvilken retning som ut fra samfundsøkonomiske kriterier skal være primærretning, og hva som skal være sekundærretning.
  • Arbeide for å kunne øke kapasiteten i sekundærretning opp mot nivået for primærretning.
  • Ta prøver av den eksisterende landkabelen for SK4 på dansk side for at få en bedre indikasjon på tilstanden til kabelen og ut fra det kunne avgjøre om det er behov for ytterligere tiltak. Uttak av prøve vil føre til redusert handelskapasitet i noen uker.