Statnett: Kraftmagasinene har 16 TWh mindre enn normalt

Publisert

Etter en tørr og varm sommer er det unormalt lite vann i norske kraftmagasiner for årstiden. Dette medfører uvanlig høye priser for denne årstiden, men det er ingen grunn til å frykte at forsyningssikkerheten er truet. Det skriver Statnett i en pressemelding.

- Vi følger utviklingen av kraftsituasjonen tett, og vurderer fortløpende om det er nødvendig å sette inn tiltak. Det norske kraftsystemet er robust og fleksibelt, og vi er trygge på at folk skal få strøm, selv om vi skjønner at mange er bekymret for de høye kraftprisene, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Statnett sier at de følger situasjonen nøye.

- Det er for tiden et underskudd på rundt 16 TWh i kraftmagasinene, noe som tilsvarer omtrent 12 prosent av det norske forbruket i 2017, skriver Statnett.

Det er mye, og det bidrar til høye strømpriser. Statnett skriver at hvis det skulle bli lite nedbør i tiden som kommer, kan det føre til fortsatt høye priser gjennom høsten og vinteren. Hvis det utvikler seg til å bli et stort problem har Statnett flere tiltak de kan iverksette. Det inkluderer blant annet å inngå avtaler med store kraftforbrukere om å redusere sitt forbruk mot betaling. Dette er imidlertid et tiltak som myndighetene i så fall må godkjenne.

Ellers påpeker Statnett at markedet også bidrar ved at Norge kan importere rimelig strøm fra Tyskland og Danmark når det blåser mye der.

- Kraftmarkedet er viktig for å sikre forsyningen av kraft gjennom vinteren. I tidligere perioder med krevende kraftsituasjoner har vi sett at det har bidratt til å sikre forsyningen av strøm, understreker Øivind Rue.

Last ned og les Statnetts rapport om vurderingen av kraftsituasjonen her.

Powered by Labrador CMS