- Vi vil snu hver en stein for å kunne legge til rette for elektrifiseringen i bergensregionen

Statnett vil ha en tredje forbindelse til Kollsnes, samt oppgradere eksisterende strømnett.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at de vil legge til rette for økt strømforbruk i bergensregionen.

- En tredje forbindelse til Kollsnes, sammen med oppgradering av eksisterende nett, vil gi nok kapasitet til å legge til rette for elektrifiseringen i regionen. 85 prosent av alle tiltakene Statnett foreslår innebærer oppgradering av eksisterende nett, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

Statnett har sendt over konseptvalgutredning Bergen og omland til olje- og energidepartementet. Utredningen skal nå ut på høring.

Det er forventet en stor vekst i strømforbruket i Bergen og omland. To tredjedeler av planene for forbruksveksten er knyttet til ny industri, og en tredjedel til elektrifisering av petroleumsindustrien.

At det er et stort kommende behov, fremstår som veldig klart. 65 prosent av alle kunder som har søkt om å få knytte seg til nettet med stort strømforbruk har gjort dette i løpet 2020.

- Vi vil snu hver en stein for å kunne legge til rette for elektrifiseringen i bergensregionen. Men, situasjonen er mer utfordrende siden Energiverk Mongstad legger ned sin produksjon, sier Borgen.

Det meste av forbruksøkningen er planlagt lokalisert ute langs kysten hvor det er minst nettkapasitet, og det er også her Energiverk Mongstad legger ned sin produksjon. Alle planene som er meldt indikerer rask vekst i forbruket fra 2025 til 2030, sier Borgen