Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.
Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Undersøker Nordens fremtidige nettbehov

Ny nordisk rapport skal fokusere på vindkraft, kraftoverføring og ressurstilstrekkelighet.

Publisert Sist oppdatert

Statnett forteller i en pressemelding at de sammen med sine tilsvarende nordiske systemoperatører har startet arbeidet med en felles perspektivrapport som skal undersøke fremtidige nettbehov for det nordiske kraftsystemet.

— Vi er på full fart mot et utslippsfritt energisystem. De nordiske kraftsystemene er tett sammenvevd med felles marked, synkrondrift og med mange felles utfordringer og løsninger. Det er derfor viktig at vi ser det nordiske kraftsystemet i sammenheng når vi arbeider med videre nettutvikling, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Perspektivrapporten 'Nordic Grid Development Perspective 2021' er en oppfølger av 'Nordic Grid Development plan' fra 2019 og er gitt på oppdrag av Nordisk ministerråd.

Den nye rapporten vil spesielt fremheve utvalgte satsingsområder som vindkraft på land og til havs, kraftoverføring fra nord til sør i Norden og ressurstilstrekkelighet i det nordiske kraftsystemet.

— De nordiske landene har satt seg ambisiøse klimamål. For å kunne tilrettelegge for et klimanøytralt Norden er det helt nødvendig med en felles forståelse av fremtidig nettbehov. Denne rapporten vil gi verdifulle og oppdaterte perspektiver i dette arbeidet, sier Borgen.

2021-rapporten utarbeides i fellesskap av Energinet, Fingrid, Svenska kraftnät og Statnett gjennom Nordic Grid planning Committee (NGP) og vil sendes til de nordiske regulatorene og bransjen.